Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bønn – om hva?

Bønn – om hva?

JESU mønsterbønn, som ofte blir kalt Fadervår eller Herrens bønn, er blitt omtalt som den kristne bønnen som er blitt mest gjentatt. Enten dette er tilfellet eller ikke, er den uten tvil blant de mest misforståtte bønner. Millioner av mennesker framsier den på rams hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Men det var ikke slik Jesus mente at denne bønnen skulle brukes. Hvordan vet vi det?

Like før Jesus framsa denne bønnen, sa han: «Når dere ber, si da ikke det samme om og om igjen.» (Matteus 6:7) Motsa Jesus deretter seg selv? Satte han sammen noen ord som skulle læres utenat og gjentas? Naturligvis ikke! Jesus lærte oss hva vi skulle be om, og han viste tydelig hva som er viktigst å ha i tankene. La oss se nærmere på det han sa. Denne bønnen er nedskrevet i Matteus 6:9–13.

«Vår Far i himlene, la ditt navn bli helliget.»

Jesus minnet på denne måten sine etterfølgere om at alle bønner skal rettes til hans Far, Jehova. Men vet du hvorfor Guds navn er så viktig, og hvorfor det må bli helliget, eller bli holdt hellig?

Helt fra begynnelsen av menneskenes historie er Guds hellige navn blitt svertet med løgner. Guds motstander, Satan, har kalt Jehova en løgnaktig, selvisk Hersker som ikke har rett til å styre sine skapninger. (1. Mosebok 3:1–6) Mange har stilt seg på Satans side ved å lære andre at Gud er kald, grusom og hevngjerrig, eller ved å benekte at det finnes en Skaper. Andre har også angrepet selve navnet Jehova. De har fjernet det fra bibeloversettelser og forbudt bruken av det.

Bibelen viser at Gud skal ordne opp i all denne uretten. (Esekiel 39:7) Ved å gjøre det vil han også dekke alle dine behov og ta tak i ethvert problem. Hvordan? De neste ordene i Jesu bønn gir oss svaret.

«La ditt rike komme.»

I dag er det stor forvirring blant religiøse ledere når det gjelder Guds rike. Men som Jesu tilhørere kjente til, hadde Guds profeter for lenge siden forutsagt at Messias, en Frelser utvalgt av Gud, skulle herske i et rike som kom til å forandre verden. (Jesaja  9:6, 7; Daniel 2:44) Det skal hellige Guds navn ved å avsløre Satans løgner og så sette en stopper for Satan og alle hans gjerninger. Guds rike skal gjøre slutt på krig, sykdom, hungersnød – ja til og med døden. (Salme 46:9; 72:12–16; Jesaja 25:8; 33:24) Når du ber om at Guds rike må komme, ber du om at alle disse løftene må bli oppfylt.

«La din vilje skje, som i himmelen, så også på jorden.»

Jesu ord viser at det er like sikkert at Guds vilje kommer til å skje på jorden, som at den skjer i himmelen, hvor Gud har sin bolig. Ingenting har kunnet hindre Guds vilje i å skje i himmelen. Der har Guds Sønn ført krig mot Satan og hans tilhengere og kastet dem ned til jorden. (Åpenbaringen 12:9–12) Denne tredje anmodningen hjelper oss – i likhet med de to første – til å fokusere på det som betyr mest: ikke vår vilje, men Guds. Det er hans vilje som alltid fører til det beste for hele skaperverket. Til og med Jesus, som var fullkommen, sa derfor til sin Far: «La ikke min vilje skje, men din.» – Lukas 22:42.

«Gi oss i dag vårt brød.»

Jesus viste deretter at våre bønner ikke behøver å være fullstendig uselviske. Det er ikke noe galt i å be til Gud om å få dekket sine daglige behov. Når vi gjør det, blir vi minnet om at Jehova er den som gir «alle liv og ånde og alle ting». (Apostlenes gjerninger 17:25) Bibelen viser at han er som en kjærlig far som er glad for å kunne gi barna sine det de trenger. Men i likhet med gode foreldre vil han ikke etterkomme ønsker som vil være til skade for barna.

«Tilgi oss vår skyld.»

Står du virkelig i gjeld til Gud? Er det noe du trenger hans tilgivelse for? Mange i dag forstår ikke lenger hva synd er, og at det er svært alvorlig å synde. Men Bibelen lærer at synd er årsaken til våre største problemer, for det er den grunnleggende årsaken til at mennesker dør. Ettersom vi er født syndere, synder vi ofte, og vårt eneste håp om å oppnå en varig framtid avhenger av at Gud tilgir oss. (Romerne 3:23; 5:12; 6:23) Det er befriende å vite at Bibelen sier: «Du, Jehova, er god og rede til å tilgi.» – Salme 86:5.

«Fri oss fra den onde.»

Forstår du hvor stort behov du egentlig har for Guds beskyttelse? Mange nekter å tro at «den onde», Satan, i det hele tatt eksisterer. Men Jesus lærte at Satan er virkelig, ja, han kalte ham til og med «denne verdens hersker». (Johannes 12:31; 16:11) Satan har fordervet denne verden, som han har makt over, og han er like oppsatt på å forderve deg – å hindre deg i å utvikle et nært forhold til din Far, Jehova. (1. Peter 5:8) Jehova er imidlertid langt sterkere enn Satan og er glad for å beskytte dem som elsker Ham.

Denne korte oversikten over hovedpunktene i Jesu mønsterbønn dekker ikke ethvert emne vi kan be om. Husk at 1. Johannes 5:14 sier om Gud: «Uansett hva det er vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han oss.» Tenk derfor ikke at dine bekymringer er for uvesentlige til at du kan legge dem fram for Gud. – 1. Peter 5:7.

Hva så med tid og sted? Spiller det noen rolle når og hvor vi ber?