Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 Undervis barna dine

Et rike som skal forandre hele jorden

Et rike som skal forandre hele jorden

VET du hvilket rike det er som skal forandre hele jorden? – * Det er det riket som Jesus lærte oss å be om. Han lærte oss å be slik til Gud: «La ditt rike komme.» (Matteus 6:9, 10) I nesten 2000 år har Jesu etterfølgere bedt til Gud om at Hans rike må komme. Har du bedt om det? –

Vet du hva et rike er? – Et rike kan være et land, ofte et land som blir styrt av en konge. Det kan også være et herredømme, det vil si et styre. Guds rike er et styre, eller en regjering, i himmelen som blir ledet av en konge. En regjering regjerer over et land eller område. Det området som Guds rike skal regjere over, omfatter hele jorden. Når Guds rike kommer, vil alle mennesker på jorden etter hvert få oppleve alle de gode tingene som Guds rike skal gjøre.

I Jesaja 9:6 i Bibelen står det om Kongen i Guds rike: «Et barn er oss født, . . . og det fyrstelige herredømme skal være på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste.»

Vet du hvem den aller største Kongen i himmelen er? – Hvis du svarte Jehova, har du helt rett. Bibelen kaller ham «Den Høyeste over hele jorden». (Salme 83:18) I Bibelen blir Jesus ofte kalt «Guds Sønn». Én grunn til det er at det var Jehova som gav Jesus livet. Jehova er Jesu egentlige Far. – Lukas 1:34, 35; Johannes 1:34, 49; 3:17; 11:27; 20:31; Apostlenes gjerninger 9:20.

Guds rike, som Jesus lærte oss å be om, er en helt spesiell regjering. Jehova har bestemt at hans Sønn, Fredsfyrsten Jesus, skal herske som Konge i hans regjering. Men visste du at det er andre som skal være sammen med Jesus i hans Fars rike? – Nå skal vi snakke litt om dem.

Like før Jesus døde, sa han til sine trofaste apostler at han skulle gå til sin Fars «hus» i himmelen. «Jeg går bort og bereder et sted for dere», sa han, «for at også dere skal være der hvor jeg er». (Johannes 14:1–3) Vet du hva apostlene og de andre utvalgte skal  gjøre i himmelen sammen med Jesus? – De «skal herske som konger sammen med ham». Bibelen forteller også hvor mange slike konger det kommer til å være, nemlig 144 000. – Åpenbaringen 14:1, 3; 20:6.

Hvordan tror du det blir på jorden når Fredsfyrsten og hans 144 000 utvalgte hersker? – Det kommer til å bli helt fantastisk! Det vil aldri mer bli krig. Dyrene skal leve i fred med hverandre og med oss. Ingen kommer til å bli syke eller dø. De blindes øyne skal se, de døves ører skal høre, og de lamme skal hoppe og springe som hjorter. Jorden vil produsere god mat til alle. Og alle mennesker vil være glad i hverandre, slik Jesus lærte sine disipler at de skulle være. (Johannes 13:34, 35) Vi kan slå opp disse versene i Jesajas bok og lese om de fantastiske tingene som skal skje. – Jesaja 2:4; 11:6–11; 25:8; 33:24; 35:5, 6; 65:21–24.

Helt siden Jesus lærte folk å be om at Guds rike måtte komme, har millioner av mennesker lært om dette Riket. Det har forandret livet deres. Snart, når dette Riket kommer og erstatter alle regjeringer på jorden, vil alle som tjener Jehova Gud og hans utvalgte Hersker, Jesus Kristus, leve i fred og være glade og friske. – Johannes 17:3.

^ avsn. 3 Hvis du leser denne artikkelen sammen med et barn, gir tankestreken en påminnelse om at du bør stoppe opp og la barnet få svare.