Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bønn – til hvem?

Bønn – til hvem?

HØRER Gud alle bønner, uansett hvem de blir rettet til? I dag er det mange som mener det. En slik oppfatning appellerer til mange som støtter interreligiøse bevegelser og vil at alle trossamfunn skal aksepteres, trass i at de er ulike. Men er denne oppfatningen riktig?

Bibelen lærer at det er ganske mange bønner som ikke blir bedt til rette vedkommende. Den gang Bibelen ble skrevet, rettet folk flest sine bønner til utskårne bilder og figurer. Men Gud advarte gjentatte ganger mot denne skikken. Salme 115:4–6 sier om avguder: «Ører har de, men de kan ikke høre.» Poenget er tydelig: Hvorfor be til en gud som ikke kan høre?

En levende bibelsk beretning kommer nærmere inn på dette. Den sanne profeten Elia oppfordret Ba’al-profetene til å be til sin gud, og så skulle Elia be til sin. Elia sa at den sanne Gud ville svare, men at den falske ikke ville gjøre det. Ba’al-profetene tok imot utfordringen og bad lenge og intenst, ja, de begynte å rope av full hals – men til ingen nytte! I beretningen sies det: «Det var ingen som svarte, og det var ingen som gav akt.» (1. Kongebok 18:29) Men hvordan gikk det med Elia?

Etter at Elia hadde bedt, svarte hans Gud med det samme ved å la ild fra himmelen falle ned og fortære det offeret som Elia hadde lagt fram. Hva var forskjellen? Elias bønn, som står nedskrevet i 1. Kongebok 18:36, 37, inneholder en viktig ledetråd. Bønnen er veldig kort – den består av bare omkring 30 ord i den opprinnelige hebraiske teksten. Likevel brukte Elia Guds personlige navn, Jehova, hele tre ganger.

Ba’al, som betyr «eier», «herre» og «mester», var kanaaneernes gud, og det fantes mange lokale varianter av denne guden. Jehova er imidlertid et unikt navn som sikter til bare én Person i hele universet. Han sa til sitt folk: «Jeg er Jehova. Det er mitt navn; og min herlighet skal jeg ikke gi til noen annen.» – Jesaja 42:8.

Nådde Elias bønn og Ba’al-profetenes bønner fram til samme person? Ba’al-tilbedelsen, som innbefattet rituell prostitusjon og til og med menneskeofring, var noe som fordervet folk. Jehova, derimot, fikk sitt folk, Israel, til å tilbe ham på en verdig måte, uten slike nedverdigende ritualer. Tenk over dette: Hvis du skulle sende et brev til en høyt respektert venn, ville du da adressere brevet til en person som hadde et annet navn og et omdømme som var stikk i strid  med alt det din venn stod for? Naturligvis ikke!

Elias oppfordring til Ba’al-profetene viste at det ikke er likegyldig hvem vi retter våre bønner til

Hvis du ber til Jehova, ber du til Skaperen, alle menneskers Far. * «Du, Jehova, [er] vår Far», sa profeten Jesaja i en bønn. (Jesaja 63:16) Det er Ham Jesus Kristus omtalte da han sa til sine etterfølgere: «Jeg stiger opp til min Far og deres Far og til min Gud og deres Gud.» (Johannes 20:17) Jehova er Jesu Far. Han er den Gud som Jesus bad til, og som Jesus lærte sine etterfølgere å be til. – Matteus 6:9.

Lærer Bibelen at vi skal be til Jesus, Maria, helgener eller engler? Nei. Den lærer at vi bare skal be til Jehova. Tenk over to grunner til det. Bønn er for det første en form for tilbedelse, og Bibelen sier at det bare er Jehova vi skal tilbe. (2. Mosebok 20:5) For det andre omtaler Bibelen ham som den «som hører bønner». (Salme 65:2) Selv om Jehova overlater mange oppgaver til andre, er dette en oppgave og et ansvar han aldri har overlatt til andre. Han er den Gud som lover at han personlig skal lytte til våre bønner.

Hvis du ønsker at Gud skal høre dine bønner, så husk denne bibelske formaningen: «Enhver som påkaller Jehovas navn, skal bli frelst.» (Apostlenes gjerninger 2:21) Men hører Jehova uten forbehold alle bønner? Eller er det noe mer vi bør vite hvis vi vil at våre bønner til Jehova skal bli hørt?

^ avsn. 9 Ifølge visse religiøse tradisjoner er det galt å uttale Guds navn, også i bønn. Men på de språkene Bibelen opprinnelig ble skrevet på, forekommer navnet omkring 7000 ganger, i mange tilfeller i trofaste Jehovas tjeneres bønner og salmer.