Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En bibelsk samtale – hva er den hellige ånd?

En bibelsk samtale – hva er den hellige ånd?

 En bibelsk samtale – hva er den hellige ånd?

JEHOVAS VITNER liker å snakke med sine medmennesker om Bibelen. Er det noe bestemt i Bibelen du har lurt på? Er du nysgjerrig på noen av Jehovas vitners trosoppfatninger eller måter å utøve sin religion på? Nøl da ikke med å ta det opp neste gang du kommer i kontakt med et Jehovas vitne. Han eller hun vil gjerne drøfte slike spørsmål med deg.

Dette er et eksempel på hvordan en samtale mellom et av Jehovas vitner og en annen person kan foregå. La oss si at et Jehovas vitne, Simon, har ringt på hos en mann som heter Frank.

Hva mener du «den hellige ånd» er?

Frank: Jeg har hørt at Jehovas vitner ikke er kristne, for dere tror ikke på den hellige ånd.

Simon: Først vil jeg forsikre deg om at vi er kristne. Det er nettopp fordi jeg tror på Jesus at jeg har ringt på hos deg i dag. Han gav sine etterfølgere befaling om å forkynne. Men kan jeg spørre: Hva mener du «den hellige ånd» er?

Frank: Jeg mener at den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten – den talsmannen eller hjelperen som Jesus lovte å sende oss. Den betyr mye for meg. Jeg ønsker å føle den hellige ånds nærvær i livet mitt.

Simon: Det er slik mange oppfatter den hellige ånd. For en tid siden tok jeg meg tid til å undersøke hva Bibelen lærer om dette spørsmålet. Jeg vil gjerne vise deg hva jeg fant ut. Det tar bare noen minutter.

Frank: Ja, det er i orden.

Simon: Jeg heter forresten Simon. Kan jeg spørre hva du heter?

Frank: Jeg heter Frank.

Simon: Hyggelig å hilse på deg. Jeg kunne ganske kort ha lyst til å trekke fram én side ved dette spørsmålet. Du nevnte at den hellige ånd er den talsmannen eller hjelperen som Jesus lovte oss. Det er jeg enig med deg i. Men mener du at den hellige ånd er en person og jevnbyrdig med Gud?

Frank: Ja, det er det jeg har lært.

Er den hellige ånd en person?

Simon: La oss se på noen vers i Bibelen som kan hjelpe oss til å fastslå om den hellige ånd er en person eller ikke. Du er kanskje kjent med disse versene. I Apostlenes gjerninger 2:1–4 står det: «Da nå pinsehøytidens dag var begynt, var de alle samlet på samme sted, og plutselig kom det fra himmelen en lyd liksom av en framfarende  sterk vind, og den fylte hele huset hvor de satt. Og tunger liksom av ild kom til syne for dem og ble fordelt, og det satte seg én på hver enkelt av dem, og de ble alle fylt med hellig ånd og begynte å tale med andre tunger, slik som ånden gav dem å uttale seg.»

Frank: Ja, den beretningen kjenner jeg.

Simon: Tror du at en person kan bli fylt med en annen person?

Frank: Nei, naturligvis ikke.

Simon: Vi kan se litt lenger ute i det samme kapitlet, i vers 17. I den første delen av verset står det: «’I de siste dager,’ sier Gud, ’skal jeg utøse noe av min ånd over all slags kjød.’» Kan Gud utøse noe av en del av en Gud der alle personene er jevnbyrdige, tror du?

Frank: Nei.

Simon: Døperen Johannes brukte ikke ordene «fylt med hellig ånd», men sa det litt annerledes. Det står i Matteus 3:11. Kanskje du vil lese det?

Frank: «Jeg for min del døper dere med vann på grunn av deres anger; men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, ja, jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med hellig ånd og med ild.»

Simon: Takk skal du ha. La du merke til hva døperen Johannes sa at han som kom etter ham, skulle gjøre med hellig ånd?

Frank: Han sa at han skulle døpe med hellig ånd.

Simon: Akkurat. Legg merke til at han også snakket om å bli døpt med ild. Det sier seg selv at ild ikke er en person. Synes du dette verset forteller at den hellige ånd er en person?

Frank: Nei.

Simon: Ifølge de bibelversene vi har drøftet, er altså ikke den hellige ånd en person.

Frank: Nei, det ser ikke slik ut.

Hvordan en ’hjelper’?

Simon: Du nevnte uttrykket «talsmannen» eller «hjelperen». Og Jesus omtalte med god grunn den hellige ånd som «hjelperen», som det står i min oversettelse. Det står her i Johannes 14:26: «Hjelperen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, denne skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.» Noen mener at dette bibelverset støtter den tanke at den hellige ånd er en person som vil hjelpe og undervise.

Frank: Nettopp, det er slik jeg alltid har oppfattet det.

Simon: Men kan det tenkes at Jesus brukte en billedlig uttrykksmåte? Legg merke til hva Jesus sa om visdom, her i Lukas 7:35: «Men visdommen blir rettferdiggjort ved alle sine barn.» Vil du si at visdommen er en person, at den bokstavelig talt har barn?

Frank: Nei. Det er jo bare en billedlig måte å si det på.

Simon: Ja, ikke sant? Jesu poeng er at visdom gir seg utslag i resultater. Bibelen bruker ofte en form for billedspråk som kalles personifikasjon – det vil si å omtale noe livløst som om det var levende. Vi bruker ofte slike talefigurer i vår dagligtale. På en slik strålende dag som denne ville det for eksempel ikke være så rart om noen sa: «Trekk fra gardinene og slipp solen inn!», ville det vel?

Frank: Det kunne jeg ha sagt selv.

Simon: Og ville du da ha siktet til solen som en person som kom inn til deg som en bokstavelig gjest?

Frank: Nei, selvfølgelig ikke! Det er en billedlig talemåte.

Simon: Kan det da tenkes at Jesus brukte en billedlig talemåte da han omtalte den hellige ånd som en hjelper?

Frank: Jeg antar det. Det passer jo med de bibelversene du leste om at ånden ble utøst, og at folk ble døpt med den. Men hvis  den hellige ånd ikke er en person, hva er den da?

Hva er den hellige ånd?

Simon: I Apostlenes gjerninger 1:8 viser Jesus hva den hellige ånd er. Har du lyst til å lese det?

Frank: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.»

Simon: Legg merke til at Jesus knytter den hellige ånd til kraft. Og hvor tror du den kraften kommer fra, på bakgrunn av de versene vi leste tidligere?

Frank: Fra Gud, Faderen.

Simon: Riktig. Den hellige ånd er den samme kraft som Gud brukte da han skapte universet. Helt i begynnelsen av Bibelen, i 1. Mosebok 1:2, blir den hellige ånd omtalt. Der står det: «Guds virksomme kraft beveget seg fram og tilbake over vannenes overflate.» Det hebraiske ordet som her er gjengitt med «virksomme kraft», kan også gjengis med «ånd». Det er ved hjelp av den usynlige virksomme kraft Gud oppfyller sin hensikt og åpenbarer sin vilje. La meg vise deg ett vers til. Det er Lukas 11:13. Kanskje du kan lese det også?

Frank: «Når altså dere, enda dere er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer vil ikke da Faderen i himmelen gi hellig ånd til dem som ber ham!»

Simon: Hvis Faderen i himmelen har kontroll over den hellige ånd, og han gir den til dem som ber ham, kan den da være jevnbyrdig med Faderen?

Frank: Nei. Jeg skjønner poenget.

Simon: Jeg skal ikke oppholde deg for lenge – jeg sa jo at det bare tok noen minutter. Men for å oppsummere det vi har snakket om, har jeg lyst å spørre deg: Hva vil du si at den hellige ånd er, på bakgrunn av de bibelversene vi har drøftet?

Frank: Det må være Guds virksomme kraft.

Simon: Det stemmer. Og da Jesus ifølge Johannes 14:26 omtalte den hellige ånd som en hjelper, brukte han en form for billedspråk som kalles personifikasjon.

Frank: Det er nytt for meg.

Simon: Vi kan lære noe veldig oppmuntrende av Jesu ord.

Frank: Hva da?

Simon: Vi kan be til Gud om at hans hellige ånd må hjelpe oss i vanskelige situasjoner. Vi kan også be om at hans ånd må hjelpe oss til å lære sannheten om ham.

Frank: Det var interessant. Det må jeg tenke litt på.

Simon: Før jeg går, har jeg lyst å nevne noe annet du kan tenke på. Ettersom den hellige ånd er Guds virksomme kraft, er du sikkert enig i at Gud kan bruke den til å utføre det han måtte ønske.

Frank: Så absolutt.

Simon: Hvorfor har han da ennå ikke brukt sin ubegrensede makt til å gjøre slutt på all elendighet og ondskap i verden rundt oss? Har du noen gang lurt på det? *

Frank: Ja, det har jeg faktisk.

Simon: Kunne jeg stikke innom deg i neste uke på denne tiden og drøfte det?

Frank: Det må du gjerne gjøre. Da ses vi!

[Fotnote]

^ avsn. 59 Flere opplysninger om dette finnes i kapittel 11 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.