Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bønn – hvorfor?

Bønn – hvorfor?

BØNN. Det er få bibelske emner som vekker så stor interesse og nysgjerrighet. Tenk over sju spørsmål som ofte blir stilt om bønn, og følg med når vi nå ser på Bibelens svar. Hensikten med disse artiklene er å hjelpe deg til å be – til å begynne å be eller til å be på en slik måte at du blir bønnhørt.

OVER hele verden, i alle kulturer og religioner, ber folk bønner. De ber alene, og de ber sammen med andre. De ber i kirker, templer, synagoger, moskeer og andre helligdommer. De bruker kanskje bønnetepper, rosenkranser, bønnehjul, ikoner eller bønnebøker, eller de skriver bønnene sine på små treplater som de henger på stativer.

Bønn er noe som skiller oss mennesker fra alle andre livsformer på jorden. Sant nok har vi mye til felles med dyrene. Som dem trenger vi mat, luft og vann. Som dem blir vi født, vi lever, og vi dør. (Forkynneren 3:19) Men det er bare vi mennesker som ber. Hvorfor?

Kanskje det enkleste svaret er at vi har behov for å be. Folk flest regner bønn som en måte de kan komme i kontakt med de åndelige sfærer på, noe de betrakter som hellig, eller opphøyd, og evig. Bibelen viser at vi ble skapt med en lengsel etter slike ting. (Forkynneren 3:11) Jesus Kristus sa en gang: «Lykkelige er de som er klar over sitt åndelige behov.» – Matteus 5:3.

Et ’åndelig behov’ – ja, hva skulle ellers være forklaringen på alle de religiøse byggverk og gjenstander og på alle de utallige timer som blir brukt til bønn? Noen ser hen til seg selv eller til sine medmennesker for å få dekket sine åndelige behov. Men synes du ikke at mennesker har begrenset evne til å gi tilstrekkelig hjelp? Vi er skrøpelige, lever bare en kort tid og er lite forutseende. Det er bare en som er langt visere og mektigere og mer varig og stabil enn oss, som kan gi oss det vi trenger. Hvilke åndelige behov er det som får oss til å be?

Tenk over dette: Har du noen gang ønsket deg veiledning, visdom eller svar på spørsmål som ser ut til å ligge utenfor menneskenes fatteevne? Har du noen gang hatt behov for trøst fordi du har lidd et fryktelig tap, for rettledning fordi du har stått overfor en vanskelig avgjørelse, eller for tilgivelse fordi du har vært knust av skyldfølelse?

Ifølge Bibelen er alt dette gode grunner til å be. Bibelen er den mest pålitelige boken som finnes om dette emnet, og den inneholder en rekke bønner som er blitt bedt av mange trofaste menn og kvinner. De har bedt om trøst, om veiledning, om tilgivelse og om svar på de vanskeligste spørsmål. – Salme 23:3; 71:21; Daniel 9:4, 5, 19; Habakkuk 1:3.

Disse bønnene var riktignok forskjellige, men de hadde noe til felles. De som bad, visste noe mange i dag ignorerer eller ikke er klar over – noe som er en viktig nøkkel til å bli bønnhørt. De visste hvem man bør be til.