Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Praktiserer Jehovas vitner helbredelse ved bønn?

Praktiserer Jehovas vitner helbredelse ved bønn?

 Våre lesere spør . . .

Praktiserer Jehovas vitner helbredelse ved bønn?

▪ Jehovas vitner har aldri praktisert helbredelse ved bønn. I likhet med Jesus mener de at deres viktigste oppgave er å forkynne det gode budskap om Guds rike. De mener også at det ikke er helbredelse ved bønn som kjennetegner de sanne kristne, men noe som er av langt større betydning.

Den medfølelse Jesus Kristus viste i det første århundre ved å helbrede syke, har naturligvis stor betydning for oss i dag. Det han gjorde, utgjør en garanti for at det under hans styre som Konge i Guds rike ikke vil være noen «innbygger [som] skal si: ’Jeg er syk’». – Jesaja 33:24.

Hvordan er det så i dag? De som helbreder ved bønn i kristenheten og noen ikke-kristne trossamfunn, sier at de utfører mirakuløse helbredelser. Men Jesus advarte på det kraftigste mot personer som ville hevde at de hadde «utført mange mirakler» i hans navn. Han skulle si til dem: «Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere ugjerningsmenn!» (Matteus 7:22, 23, International Standard Version) Er så de såkalte mirakler som blir utført av slike som i vår tid helbreder ved bønn, virkelig en indikasjon på Guds godkjennelse eller velsignelse?

Tenk over hva Bibelen sier om de helbredelsene som Jesus utførte. Ved å sammenligne dem med de metoder som blir brukt i dag, er det lett å avgjøre om vår tids helbredelse ved bønn kommer fra Gud.

Jesus brukte aldri helbredelse som et middel til å verve tilhengere eller få mange tilhørere. Nei, tvert imot. Han utførte en rekke helbredelser uten å gjøre det alminnelig kjent. Mange ganger sa han til dem han helbredet, at de ikke skulle fortelle om miraklet til noen. – Lukas 5:13, 14.

Jesus tok seg aldri betalt for de miraklene han utførte. (Matteus 10:8) Dessuten lyktes han alltid. Alle syke som kom til ham, ble helt friske, og helbredelsen var ikke avhengig av den enkeltes tro. (Lukas 6:19; Johannes 5:5–9, 13) Nei, for Jesus oppreiste til og med døde! – Lukas 7:11–17; 8:40–56; Johannes 11:38–44.

Selv om Jesus utførte disse miraklene, var ikke hensikten med hans tjeneste å verve tilhengere ved å spille på folks følelser. Tvert imot, hans viktigste oppgave bestod i å forkynne det gode budskap om Guds rike. Jesus hjalp sine etterfølgere til å bli disipler som kunne fortelle andre om muligheten til å oppnå fullkommen helse under Guds rikes styre. – Matteus 28:19, 20.

Noen av Jesu etterfølgere i det første århundre hadde riktignok spesielle gaver som gjorde at de kunne helbrede, men disse gavene skulle opphøre. (1. Korinter 12:29, 30; 13:8, 13) Det som kjennetegner de sanne kristne i dag, er ikke helbredelser, men et bånd av selvoppofrende kjærlighet. (Johannes 13:35) Vår tids helbredelser ved bønn har ikke frambrakt en sann familie av kristne fra alle nasjonaliteter, miljøer og samfunnslag som er knyttet til hverandre ved hjelp av en slik kjærlighet.

Det finnes imidlertid en gruppe kristne som er forent med et kjærlighetens bånd som er så sterkt at de nekter å skade hverandre, eller noen andre for den saks skyld – ikke engang under de voldsomste konflikter. Hvem er de? Jehovas vitner. Verden over er de kjent for å vise kristuslignende kjærlighet. Det at mennesker med forskjellig nasjonal, kulturell og etnisk bakgrunn er forent, er egentlig et mirakel, og det er bare blitt mulig ved hjelp av Guds hellige ånd. Kanskje du har lyst til å overvære et av møtene deres og selv se hvordan det er?

[Bilde på side 13]

Har vår tids helbredelsespredikanter (vist til høyre) virkelig Guds støtte?