Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lar du Gud få tale til deg hver dag?

Lar du Gud få tale til deg hver dag?

HVOR ofte ser du på deg selv i et speil? De fleste av oss gjør det hver dag – kanskje til og med flere ganger om dagen. Hvorfor? Fordi vi bryr oss om hvordan vi ser ut.

Det å lese i Bibelen kan sammenlignes med det å se i et speil. (Jakob 1:23–25) Det budskapet som er nedskrevet i Guds Ord, har kraft som gjør at vi ser oss selv slik vi virkelig er. Det «trenger så langt inn at det skiller sjel og ånd». (Hebreerne 4:12) Det skiller med andre ord den personen vi ser ut til å være, fra den personen vi virkelig er inni oss. Det viser oss på hvilke områder vi bør gjøre justeringer, akkurat som et speil gjør.

Bibelen viser ikke bare på hvilke områder vi trenger å gjøre justeringer, men den hjelper oss også til å gjøre slike justeringer. Apostelen Paulus skrev: «Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til å bringe ting i rette skikk, til opptuktelse i rettferdighet.» (2. Timoteus 3:16, 17) Legg merke til at tre av de fire nyttige trekkene som blir understreket her – irettesettelse, å bringe ting i rette skikk og opptuktelse – har å gjøre med justeringer i vår holdning og i våre handlinger. Hvis vi har behov for å se oss regelmessig i et speil for å forsikre oss om at vårt utseende er akseptabelt, vil det være enda viktigere at vi leser i Guds Ord, Bibelen, regelmessig.

Da Jehova Gud utnevnte Josva til å lede nasjonen Israel, sa han til ham: «Denne lovboken skal ikke vike fra din munn, og du skal dag og natt lese i den med dempet stemme, for at du kan være nøye med å følge alt som står skrevet i den; for da vil du gjøre din vei framgangsrik, og da vil du handle med visdom.» (Josva 1:8) For å bli framgangsrik måtte Josva lese i Guds Ord «dag og natt», det vil si regelmessig.

Salme 1 viser også hvilken nytte man har av å lese regelmessig i Bibelen. Der står det: «Lykkelig er den mann som ikke har vandret etter de ondes råd og ikke har stått på synderes vei og ikke har sittet på spotteres sete. Men han har sin lyst i Jehovas lov, og i hans lov leser han med dempet stemme dag og natt. Og han skal visselig bli som et tre, plantet ved strømmer av vann, som gir sin frukt i rette tid, og hvis løv ikke visner, og alt det han gjør, skal lykkes.» (Salme 1:1–3) Vi ønsker utvilsomt å være som en slik mann.

Det er mange som gjør det til en daglig vane å lese i Bibelen. Da en kristen ble spurt om hvorfor han leser i Bibelen hver dag, sa han: «Når jeg ber til Gud flere ganger om dagen og regner med at han skal høre på meg, hvorfor skulle ikke også jeg da høre på Gud ved å lese i hans Ord hver dag? Hvis vi vil være en god venn, bør det ikke være vi som står for all snakkingen.» Han har et poeng. Det å lese i Bibelen er akkurat som å lytte til Gud, for på den måten får vi hans syn på tingene.

Ta imot utfordringen

Du har kanskje allerede prøvd å følge et program for å lese i Bibelen. Har du lest hele Bibelen fra perm til perm? Det er en fin måte å bli bedre kjent med innholdet i den på. Noen har begynt på dette prosjektet mange ganger, men uten å få det til. Gjelder det deg? Hvordan kan du klare å lese hele Bibelen? Du kan kanskje prøve de følgende to forslagene.

Kan du hver dag sette av tid til å lese i Bibelen?

Ha et fast tidspunkt for bibellesning i din daglige rutine. Velg et tidspunkt hver dag da du mest sannsynlig kan få lest i Bibelen. Ha også klar en alternativ plan. Hvis du av en eller annen grunn ikke får lest i Bibelen på det tidspunktet du foretrekker, så ha et annet tidspunkt klart, slik at du aldri lar det gå en dag uten at du leser i Guds Ord. Når du gjør det, etterligner du innbyggerne i Berøa i gammel tid. Om dem sies det: «De tok imot ordet med den største iver og gransket daglig Skriftene nøye for å se om disse ting forholdt seg slik.» – Apostlenes gjerninger 17:11.

Ha et konkret mål. Hvis du for eksempel leser tre til fem kapitler i Bibelen hver dag, kan du lese hele Bibelen i løpet av bare ett år. Planen på de neste sidene viser hvordan det kan gjøres. Hvorfor ikke bestemme deg for å prøve å følge denne planen? Under overskriften «Dato» kan du planlegge når du skal lese hvilke kapitler. Så kan du sette en hake i ruten etter hvert som du har lest de forskjellige kapitlene. Du vil på den måten ha oversikt over hvor langt du er kommet.

Når du så har lest hele Bibelen, trenger du ikke å nøye deg med det. Du kan bruke den samme planen til å lese hele Bibelen hvert år, og du kan kanskje begynne på forskjellige deler fra gang til gang. Og hvis du har lyst til å lese Bibelen i et roligere tempo, kan du bruke to eller tre dager på å lese hver oppsatt del.

Hver gang du leser Bibelen, kommer du til å legge merke til nye ting som du kan anvende i livet ditt – ting som du ikke har lagt merke til før. Hvorfor det? «Denne verdens scene skifter», og vårt liv og våre omstendigheter forandrer seg også hele tiden. (1. Korinter 7:31) Vær derfor fast bestemt på at du hver dag skal se i det speilet som Guds Ord, Bibelen, utgjør. Da kan du være sikker på at du lar Gud få tale til deg hver dag. – Salme 16:8.