Jereo ny ampahany amin’ny fanadinadinana natao tamin’ny mpianatra roa nanatrika ny kilasy faha-133 amin’ny Sekolin’i Gileada.