Masese 4:1-27

  • Toli ya bwanya ya tata (1-27)

    • Koleka nyonso, zwá bwanya (7)

    • Kimá nzela ya bato mabe (14, 15)

    • Nzela ya bato ya sembo ezali se kongɛnga (18)

    • “Batelá motema na yo” (23)

4  Bana, bóyoka disipliniya tata;+Bótya likebi mpo bózwa mayele,   Nakopesa bino batoliya malamu;Bótika te mateya* na ngai.+   Nazalaki mwana malamu epai ya tata na ngai+Mpe mama azalaki kolinga ngai mingi mpenza.+   Tata azalaki koteya ngai mpe koloba na ngai boye: “Motema na yo esimba makasi maloba na ngai.+ Batelá mitindo na ngai mpe kobá kozala na bomoi.+   Zwá bwanya, zwá mayele.+ Kobosana te makambo oyo nazali koyebisa yo, mpe kotika yango te.   Kosundola yango te,mpe ekobatela yo. Lingá yango, mpe ekokɛngɛla yo.   Bwanya ezali eloko ya ntina mingi.*+ Yango wana zwá bwanya,Mpe na nyonso oyo ozali kozwa, zwá mpe mayele.+   Zwá yango na motuyamonene, mpe ekotombola yo.+ Ekopesa yo lokumu mpo oyambi yango.+   Ekotya motole ya kitoko ya fololo na motó na yo;Ekolatisa yo motole kitoko ya monzɛlɛ.” 10  Mwana na ngai, yoká, mpe ndimá maloba na ngai,Mpe okoumela na bomoi bambula ebele.+ 11  Nakoteya yo nzela ya bwanya;+Nakotambwisa yo na banzela ya bosembo.+ 12  Ntango okotambola, matambe na yo ekozalana nkaka te;Mpe soki okimi mbangu, okobɛta libaku te. 13  Simbá disiplini; kotika yango te.+ Batelá yango, mpo yango nde bomoi na yo.+ 14  Kokɔta te na nzela ya bato mabe,Mpe kotambola te na nzela ya basali-mabe.+ 15  Kimá yango,koleka kuna te;+Longwá na yango,leká na yo.+ 16  Mpo balalaka te soki basali mabe te; Soki bayokisi moto mpasi te, bazwaka mpɔngi te. 17  Balyaka limpa ya makambo ya mabe,Mpe bamɛlaka vinyo ya makambo ya mobulu. 18  Kasi nzela ya bato ya sembo ezali lokola pole oyo ezali kongɛnga na ntɔngɔOyo ezali kongɛnga se kongɛnga tii moi ekokóma makasi.+ 19  Nzela ya bato mabe ezali lokola molili;Bayebi te eloko nini ebɛtisaka bango libaku. 20  Mwana na ngai, tyá likebina maloba na ngai;Yoká malamumalamu* maloba na ngai. 21  Elongwa na miso na yo te;Batelá yango na kati mpenza ya motema na yo,+ 22  Mpo epesaka bomoi malamu epai ya bato oyo bazali kozwa yango+Mpe kolɔngɔnɔ mpo na nzoto na bango mobimba.* 23  Koleka biloko mosusu nyonso oyo obatelaka, batelá motema na yo,+Mpo maziba ya bomoi eutaka kuna. 24  Longolá epai na yo maloba ya lokuta,+Mpe tyá mosika na yo maloba ya bokosi. 25  Miso na yo esengeli kotala kaka liboso na yo,Ɛɛ, tyá miso na yo* etala kaka liboso na yo.+ 26  Longolá mabaku na nzelana yo,+Mpe banzela na yo nyonso ekozala malamu.* 27  Kokende te na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi.+ Longolá makolo na yo na makambo oyo ezali mabe.

Maloba na nse

To, “mobeko.”
To, “eloko ya liboso.”
Lil., “Sembolá litoi na yo na.”
Lil., “mosuni na bango nyonso.”
To, “miso na yo oyo ezali kongɛnga.”
To mbala mosusu, “tyá likebi mpenza na nzela oyo okolanda.”