Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Etanda ya mikanda ya Biblia

Mikanda ya Makomami ya Ebre liboso ya ntango na biso (ya bokristo)

NKOMBO YA MOKANDA

MOKOMI (BAKOMI)

ESIKA EKOMAMAKI

KOKOMAMA ESILI (L.T.B.)

ELEKO OYO ELOBELI (L.T.B.)

Ebandeli

Moize

Esobe

1513

“Na ebandeli” tii na 1657

Kobima

Moize

Esobe

1512

1657-1512

Balevi

Moize

Esobe

1512

Sanza moko (1512)

Mitángo

Moize

Esobe mpe Mokili patatalu ya Moabe

1473

1512-1473

Kolimbola Mibeko

Moize

Mokili patatalu ya Moabe

1473

Sanza 2 (1473)

Yosua

Yosua

Kanana

s. 1450

1473–s. 1450

Basambisi

Samwele

Yisraele

s. 1100

s. 1450–s. 1120

Ruta

Samwele

Yisraele

s. 1090

Mbula 11 na eleko ya Basambisi

1 Samwele

Samwele; Gade; Natane

Yisraele

s. 1078

s. 1180-1078

2 Samwele

Gade; Natane

Yisraele

s. 1040

1077–s. 1040

1 Bakonzi

Yirimia

Yuda

580

s. 1040-911

2 Bakonzi

Yirimia

Yuda mpe Ezipito

580

s. 920-580

1 Ntango

Ezera

Yerusaleme (?)

s. 460

Nsima ya 1 Ntango 9:44: s. 1077-1037

2 Ntango

Ezera

Yerusaleme (?)

s. 460

s. 1037-537

Ezera

Ezera

Yerusaleme

s. 460

537–s. 467

Nehemia

Nehemia

Yerusaleme

n. 443

456–n. 443

Estere

Mordekai

Shushane, Elame

s. 475

493–s. 475

Yobo

Moize

Esobe

s. 1473

Koleka mbula 140 kati na 1657 mpe 1473

Nzembo

Davidi mpe basusu

 

s. 460

 

Masese

Salomo; Agure; Lemuele

Yerusaleme

s. 717

 

Mosakoli

Salomo

Yerusaleme

l. 1000

 

Loyembo ya Salomo

Salomo

Yerusaleme

s. 1020

 

Yisaya

Yisaya

Yerusaleme

n. 732

s. 778–n. 732

Yirimia

Yirimia

Yuda; Ezipito

580

647-580

Bileli

Yirimia

Pene na Yerusaleme

607

 

Ezekiele

Ezekiele

Babilone

s. 591

613–s. 591

Danyele

Danyele

Babilone

s. 536

618–s. 536

Hosea

Hosea

Samaria (Etúká)

n. 745

I. 804–n. 745

Yoele

Yoele

Yuda

s. 820 (?)

 

Amose

Amose

Yuda

s. 804

 

Obadia

Obadia

 

s. 607

 

Yona

Yona

 

s. 844

 

Mika

Mika

Yuda

l. 717

s. 777-717

Nahumu

Nahumu

Yuda

l. 632

 

Habakuku

Habakuku

Yuda

s. 628 (?)

 

Sefania

Sefania

Yuda

l. 648

 

Hagai

Hagai

Yerusaleme

520

Mikolo 112 (520)

Zekaria

Zekaria

Yerusaleme

518

520-518

Malaki

Malaki

Yerusaleme

n. 443

 

Mikanda ya Makomami ya Grɛki oyo ekomamaki na ntango na biso (ya bokristo)

NKOMBO YA MOKANDA

MOKOMI

ESIKA EKOMAMAKI

KOKOMAMA ESILI (T.B.)

ELEKO OYO ELOBELI

Matai

Matai

Yisraele

s. 41

2 L.T.B.–33 T.B.

Marko

Marko

Roma

s. 60-65

29-33 T.B.

Luka

Luka

Kaisaria

s. 56-58

3 L.T.B.–33 T.B.

Yoane

Ntoma Yoane

Efese, to pene

s. 98

Nsima ya bavɛrsɛ ya ebandeli, 29-33 T.B.

Misala

Luka

Roma

s. 61

33–s. 61 T.B.

Baroma

Paulo

Korinti

s. 56

 

1 Bakorinti

Paulo

Efese

s. 55

 

2 Bakorinti

Paulo

Masedonia

s. 55

 

Bagalatia

Paulo

Korinti to Antioka ya Siri

s. 50-52

 

Baefese

Paulo

Roma

s. 60-61

 

Bafilipi

Paulo

Roma

s. 60-61

 

Bakolose

Paulo

Roma

s. 60-61

 

1 Batesaloniki

Paulo

Korinti

s. 50

 

2 Batesaloniki

Paulo

Korinti

s. 51

 

1 Timote

Paulo

Masedonia

s. 61-64

 

2 Timote

Paulo

Roma

s. 65

 

Tito

Paulo

Masedonia (?)

s. 61-64

 

Filemo

Paulo

Roma

s. 60-61

 

Baebre

Paulo

Roma

s. 61

 

Yakobo

Yakobo (ndeko ya Yesu)

Yerusaleme

l. 62

 

1 Petro

Petro

Babilone

s. 62-64

 

2 Petro

Petro

Babilone (?)

s. 64

 

1 Yoane

Ntoma Yoane

Efese, to pene

s. 98

 

2 Yoane

Ntoma Yoane

Efese, to pene

s. 98

 

3 Yoane

Ntoma Yoane

Efese, to pene

s. 98

 

Yuda

Yuda (ndeko ya Yesu)

Yisraele (?)

s. 65

 

Emoniseli

Ntoma Yoane

Patimosi

s. 96

 

[Bankombo ya bakomi ya mikanda mosusu mpe ya bisika oyo ekomamaki eyebani mpenza te. Badati mingi ezali sikisiki te, elembo n. elakisi “nsima ya,” l. elakisi “liboso” mpe s. elakisi “soki,” to “pene na.”]