Lakisá makambo oyo ezali na kati

Ekaniseli ya liwa ya Yesu

Tobengisi yo oya kosangana na biso na ekaniseli ya liwa ya Yesu Kristo oyo esalemaka mbala moko na mbula. Na mbula oyo, ekosalema mokolo ya lomingo mwa 24/03.

 

Makambo mosusu

Tángá Biblia na Internet

Talá makambo ya malamu oyo ezali na Libongoli ya Mokili ya Sika, Biblia oyo ezali sikisiki mpe pɛtɛɛ na kotánga.

Tángá Biblia na Internet

Talá makambo ya malamu oyo ezali na Libongoli ya Mokili ya Sika, Biblia oyo ezali sikisiki mpe pɛtɛɛ na kotánga.

Talá bavideo, miziki, masolo, mpe bansango oyo touti kobakisa.

Talá nini batye sika

Meká boyekoli na biso ya Biblia

Bandá boyekoli ya Biblia ofele mpe talá makambo oyo esengeli kosala.

Sɛngá moto moko aya kotala yo

Kolobela motuna moko ya Biblia, to koyekola makambo mingi na ntina etali Batatoli ya Yehova.

Makita ya Batatoli ya Yehova

Talá esika tokutanaka mpe ndenge tosambelaka.

Biso Batatoli ya Yehova tozali banani?

Tozali na bikólo ndenge na ndenge mpe tolobaka minɔkɔ ndenge na ndenge, kasi tozali na mikano moko. Libosoliboso, tolingaka kokumisa Yehova, Nzambe ya Biblia mpe Mozalisi ya biloko nyonso. Tosalaka makasi tólanda ndakisa ya Yesu Kristo yango wana tosepelaka kobengama bakristo. Mokomoko na biso amipesaka na kosalisa bato báyekola Biblia mpe makambo oyo etali Bokonzi ya Nzambe. Lokola topesaka litatoli mpo na Yehova Nzambe mpe tolobelaka Bokonzi na ye, tobengami Batatoli ya Yehova.

Kɔtá na site na biso. Tángá Biblia na Internet. Tángá makambo na biso mpe mateya na biso.

 

Batatoli ya Yehova mibale bazali koteya mobali moko na elanga ya loso.