Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mateya ya Biblia

Biblia epesi toli ya malamu mpenza na makambo ya mpasi mingi oyo etali bomoi. Toli na yango ezali kosalisa bato banda bambula ebele mpenza. Na eteni oyo, okomona ntina ya kondimela Biblia, ndenge oyo okoki kozwela yango matomba, mpe ndenge oyo ekoki kosalisa yo.​—2 Timote 3:16, 17.

 

Bwaká liso awa

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Okoki kozwa libɔndisi na Biblia?

Biblia esalisá bato mingi oyo bazalaki na mikakatano mpe kotungisama na makanisi.

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Okoki kozwa libɔndisi na Biblia?

Biblia esalisá bato mingi oyo bazalaki na mikakatano mpe kotungisama na makanisi.

Koyekola Biblia na Batatoli ya Yehova

Meká boyekoli na biso ya Biblia

Bandá boyekoli ya Biblia ofele mpe talá makambo oyo esengeli kosala.

Sɛngá moto moko aya kotala yo

Kolobela motuna moko ya Biblia, to koyekola makambo mingi na ntina etali Batatoli ya Yehova.

Bisaleli mpo na koyekola Biblia

Poná masolo to biloko mosusu oyo ekosalisa yo oyekola Biblia na ndenge oyo ekosepelisa yo mpe ekosimba motema na yo.

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa yo?

Kimya mpe esengo

Biblia esalisi ebele ya bato bálonga makambo ya mpasi, bákitisa mitungisi ya nzoto to ya makanisi mpe bámona ntina ya bomoi.

Kondimela Nzambe

Kondima ekoki kosalisa yo ozala na kimya sikoyo mpe elikya ya solosolo mpo na avenire.

Libala mpe libota

Mikakatano ebele ekómelaka bato na libala mpe na libota. Toli ya malamu ya Biblia ekoki kobongisa mpe kokómisa makasi boyokani kati na libota.

Lisalisi mpo na bilenge

Talá ndenge Biblia ekoki kosalisa bilenge na mikakatano oyo bakutanaka na yango mingi.

Mateya mpo na bana

Salelá makambo ya malamu oyo euti na Biblia mpo na kosalisa bana na yo báyekola mateya ya Biblia.

Biblia elobi nini?

Biyano na mituna ya Biblia

Talá biyano oyo Biblia epesi na mituna oyo etali Nzambe, Yesu, libota, bampasi, mpe bongo na bongo.

Ndenge bavɛrsɛ ya Biblia elimbolami

Luká koyeba ndenge bavɛrsɛ ya Biblia oyo eyebani mingi mpe bafraze na yango elimbolami.

Istware mpe Biblia

Landá istware ya kokamwa oyo emonisi ndenge Biblia ekómi tii na ntango na biso. Talá makambo endimisi ete elobaka solo mpe ebongi kotyelama motema.

Siansi mpe Biblia

Biblia eyokanaka na siansi? Kokokanisa oyo Biblia elobi ná oyo bato ya siansi bamoni na bolukiluki na bango ezali na ntina mingi.