Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mateya ya Biblia

Biblia epesi toli ya malamu mpenza na makambo ya mpasi mingi oyo etali bomoi. Toli na yango ezali kosalisa bato banda bambula ebele mpenza. Na eteni oyo, okomona ndenge Biblia ekoki mpenza kosalisa yo.​—2 Timote 3:16, 17.

Bwaká liso awa

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Bomoi ezali na ntina nini?

Osí omituná soki ‘Bomoi ezali na ntina nini? Talá biyano oyo Biblia epesi na motuna yango.

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Bomoi ezali na ntina nini?

Osí omituná soki ‘Bomoi ezali na ntina nini? Talá biyano oyo Biblia epesi na motuna yango.

Ndenge nini Biblia ekoki kosalisa yo?

Kimya mpe esengo

Biblia esalisi ebele ya bato bálonga makambo ya mpasi, bákitisa mitungisi ya nzoto to ya makanisi mpe bámona ntina ya bomoi.

Libala mpe libota

Bato oyo babalá mpe mabota bakutanaka na mikakatano mingi. Toli ya Biblia ekoki kosala ete bato ya libota bazala na boyokani ya malamu.

Lisalisi mpo na bilenge

Talá ndenge Biblia ekoki kosalisa bilenge na mikakatano oyo bakutanaka na yango mingi.

Mateya mpo na bana

Salelá makambo ya malamu oyo euti na Biblia mpo na kosalisa bana na yo báyekola mateya ya Biblia.

Biblia elobi nini?

Biyano na mituna ya Biblia

Talá biyano oyo Biblia epesi na mituna oyo etali Nzambe, Yesu, libota, bampasi, mpe bongo na bongo.

Bisaleli mpo na koyekola Biblia

Poná masolo to biloko mosusu oyo ekosalisa yo oyekola Biblia na ndenge oyo ekosepelisa yo mpe ekosimba motema na yo.

Istware mpe Biblia

Landá istware ya kokamwa oyo emonisi ndenge Biblia ekómi tii na ntango na biso. Talá makambo endimisi ete elobaka solo mpe ebongi kotyelama motema.

Siansi mpe Biblia

Biblia eyokanaka na siansi? Kokokanisa oyo Biblia elobi ná oyo bato ya siansi bamoni na bolukiluki na bango ezali na ntina mingi.

Makambo oyo Biblia eteyaka

Buku oyo ya boyekoli ebongisami mpo na kosalisa yo oyeba mateya ndenge na ndenge ya Biblia: mpo na nini bampasi etondi na mokili, soki moto akufi akendaka wapi, ndenge ya kozala na bomoi ya esengo mpe bongo na bongo.

Koyekola Biblia na Batatoli ya Yehova

Mpo na nini koyekola Biblia?

Biblia ezali na biyano na mituna ya ntina mingi oyo etali bomoi oyo bamilio ya bato na mokili mobimba bamitunaka. Yo mpe olingi koyekola Biblia?

Boyekoli ya Biblia esalemaka ndenge nini?

Na mokili mobimba, eyebani ete Batatoli ya Yehova bayekolaka na bato Biblia ofele. Talá ndenge esalemaka.

Sɛngá boyekoli ya Biblia

Yekolá mateya ya Biblia ofele na esika mpe na ngonga oyo ebongi na yo.