Mokanda ya mibale epai ya Timote 3:1-17

  • Bantango ya mpasi na mikolo ya nsuka (1-7)

  • Kolanda malamumalamu mpenza ndakisa ya Paulo (8-13)

  • “Kangamá na makambo oyo oyekolaki” (14-17)

    • “Makomami nyonso ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe” (16)

3  Kasi yebá likambo oyo: mikolo ya nsuka+ ekozala ntango moko ya mpasi mpenza mpe ya mikakatano.  Mpo bato bakozala bato oyo bamilingaka, bato balingá mbongo, bato oyo bamikumisaka, bato ya lolendo, bato oyo bafingaka, oyo batosaka baboti te, oyo bazangi botɔndi, oyo bazangi bosembo,  oyo balinganaka te na kati ya libota, oyo balingaka kosala boyokani te, oyo bakoselaka bato makambo, oyo bazangi komipekisa, bato ya nko, oyo balingaka makambo ya malamu te,  oyo batɛkaka bamosusu, bato ya motó makasi, oyo bavimbi na lolendo, oyo balingá bisengo na esika ya kolinga Nzambe,  bazali komonisa lokola bakangamaka na Nzambe, nzokande bazali kowangana nguya ya ezaleli yango;+ mpe yo kimá bato wana.  Basusu kati na bango bazali komikɔtisa na bandako na mayele mabe mpe bazali kokanga basi oyo bazali makasi te, oyo bazali komema kilo ya masumu, oyo batambwisami na bamposa ndenge na ndenge,  oyo bazali ntango nyonso koyekola kasi bazali kokóma te na boyebi ya sikisiki ya solo.  Nzokande kaka ndenge Yanesi ná Yambresi batɛmɛlaki Moize, bato yango mpe bazali kokoba kotɛmɛla solo. Makanisi na bango ebebá, mpe Nzambe andimi bango te mpo bazali kotambola te na kondima.  Atako bongo, bakokende mosika te mpo bato nyonso bakomona ligboma* na bango polele, ndenge bamonaki ligboma ya bato wana mibale.+ 10  Kasi yo olandi malamu mpenza mateya na ngai, bomoi na ngai,+ mokano na ngai, kondima na ngai, motema molai na ngai, bolingo na ngai, ezaleli na ngai ya koyika mpiko, 11  minyoko na ngai, bampasi na ngai, makambo oyo ekómelaki ngai na Antiokia,+ na Ikoniumu+ mpe na Listra.+ Nayikelaki minyoko yango mpiko, mpe Nkolo abikisaki ngai na makambo yango nyonso.+ 12  Ya solo, baoyo nyonso balandaka Yesu mpe balingi kosalela Nzambe na bosembo nyonso bango mpe bakonyokwama.+ 13  Kasi bato mabe mpe bakosi bakosala lisusu mabe koleka, bakokosa bato mpe bango moko bakokosama.+ 14  Kasi yo, kangamá na makambo oyo oyekolaki mpe oyo basalisaki yo ondima,+ mpo oyebi epai ya banani oyekolaki yango 15  mpe banda bomwana na yo mpenza+ oyebi makomi mosantu,+ oyo ekoki kokómisa yo moto ya bwanya mpo na lobiko na nzela ya kondima epai ya Kristo Yesu.+ 16  Makomami nyonso ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe.+ Ezali na litomba mpo na koteya,+ kopamela, kosembola makambo, mpo na kopesa disiplini na bosembo,*+ 17  mpo moto ya Nzambe akoka mpenza, azala na nyonso oyo esengeli mpo na mosala nyonso ya malamu.

Maloba na nse

To, “bozoba.”
To, “boyengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.