Ntango tokutani na mikakatano makasi, tokoki komona lokola kozala na esengo mpe kimya ya makanisi ezali ndɔtɔ. Ata bongo, Biblia esalisi ebele ya bato bálonga mitungisi ya mokolo na mokolo, bákitisa mitungisi ezala na nzoto to na makanisi mpe bámona na ntina ya bomoi. Biblia ekoki mpe kosalisa yo ozala na esengo.