Lakisá makambo oyo ezali na kati

Bizaleli mpe boombo

Mimeseno ya moto ye moko

Ndenge ya kotika mimeseno ya mabe

Omindimisa ete mimeseno na yo ezali komemela yo matomba na esika esala yo mabe.

Ndenge nini nakoki kotɛmɛla komekama?

Talá makambo misato ya kosala mpo na kobengana bamposa mabe.

Likaya, drogɛ mpe masanga

Okoki kosala nini mpo otika komɛla masanga koleka ndelo?

Makambo mitano oyo ekosalisa yo olekisa ndelo te ntango ozali komɛla masanga, ata na ntango ya mitungisi.

Biblia elobi nini mpo na masanga? Komɛla yango ezali lisumu?

Biblia elobeli makambo mingi ya malamu etali vinyo mpe masanga mosusu.

Nasengeli koyeba nini na ntina etali masanga?

Talá ndenge okoki koboya kozwa likambo ná Leta, kokende nsango mabe, básangisa na yo nzoto na makasi, kokoma moombo mpe liwa.

Ndenge nini Nzambe atalelaka komɛla makaya?

Biblia elobeli makaya te, boye, ndenge nini tokoki koyeba?

Komɛla likaya ezali lisumu?

Soki Biblia elobeli likaya te, ndenge tokoki koyanola na motuna yango?

Nalɛmbaki bomoi oyo nazalaki na yango

Dmitry Korshunov azalaki momɛli makasi ya masanga, kasi abandaki kotánga Biblia mokolo na mokolo. Nini esalisaki ye abongola bomoi na ye mpe akóma na esengo ya solosolo?

Baaparɛyi ya mikolo oyo

Osalelaka baaparɛyi ya mikolo oyo na mayele?

Yanolá mituna minei oyo mpo na koyeba soki osalelaka yango na mayele.

Nasala nini mpo namibatela na bansango ya lokuta?

Bansango ya lokuta, balapolo ya lokuta, mpe banungunungu ya lokuta etondi mingi mpe ekoki kosala bato mabe.

Nasengeli koyeba nini mpo na masano ya video?

Ekoki kosala yo malamu to mpe kosala yo mabe kozanga ete oyeba yango.

Otikaka aparɛyi etambwisa yo?

Tozali na mokili oyo teknoloji ekoli mingi kasi yango te nde esengeli kotambwisa biso. Ndenge nini okoyeba soki okomi moombo ya aparɛyi na yo? Soki ezali bongo, ndenge nini okosala mpo na kobongisa likambo yango?

Masano ya mbongo

Biblia elobi nini mpo na masano ya mbongo?

Ezali kaka lisano oyo ezangi likama?

Masano ya mbongo ezali lisumu?

Biblia elobeli masano ya mbongo na mozindo te, kasi ndenge nini tokoki koyeba likanisi ya Nzambe na likambo yango?

Pornografi to kotala bililingi ya makambo ya nsɔni

Pornografi​—Ezali lisano mpamba to pwazɔ?

Kotala pornografi, esalaka nini epai ya bato mpe mabota?

Biblia epekisi pornografi?

Soki olingi kosepelisa Nzambe, luká koyeba ndenge oyo atalelaka pornografi.

Mpo na nini koboya kotala porno?

Porno mpe komɛla likaya ekokani na nini?

Nakosala nini soki nakómá moombo ya pornografi?

Biblia ekoki kosalisa yo oyeba ete pornografi ezali mabe mpenza.

Biblia elobi nini mpo na porno mpe cybersexe?

Makambo ya kosangisa nzoto ekómi lokola lisano lelo oyo. Yango elingi nde koloba ete tosengeli kondima yango?