Nini batye sika?

2022-06-23

BÓSƐNZƐLAKA!

Ntalo ya biloko ezali se komata na mokili mobimba​—Biblia elobi nini?

Mpo na nini tozali kokutana na mikakatano mingi ya mbongo? Biblia ekoki kosalisa?

2022-06-21

LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI

Sanza ya Septembre 2022

Nimero oyo ezali na masolo ya boyekoli mpo na 07/11–04/12/2022.

2022-06-16

BANZEMBO MOSUSU

Bomoko, makasi na biso!

Na lisalisi ya Yehova mpe ya bomoko ya bandeko na biso mokili mobimba, tokoki kolonga mikakatano nyonso.

2022-06-09

BÓSƐNZƐLAKA!

Kobɛta bato masasi na biteyelo​—Biblia elobi nini mpo na makambo ya boye?

Mpo na nini makambo ya nsɔmɔ boye ezali kosalema? Mobulu ekosalisa mokolo mosusu?

2022-06-09

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Ndenge nini nakoki kozwa bikateli ya malamu?

Makanisi 6 oyo euti na Biblia oyo ekoki kosalisa yo ozwa bwanya mpe mayele.

2022-06-09

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Biblia elobi nini mpo na libala?

Batoli ya Biblia ekoki kosalisa mwasi ná mobali bákima mikakatano to bálonga yango.

2022-06-07

NDENGE OYO MAKABO NA YO ESALELAMAKA

Kosunga bandeko oyo bakutani na makama na 2021—Bandeko na biso basundolami te

Na 2021, bikólo mosusu ezalaki na mposa ya lisalisi kaka te mpo na maladi mabe ya Coronavirus kasi mpe mpo na makama mosusu ya minene oyo esalemaki.

2022-06-07

NDENGE OYO MAKABO NA YO ESALELAMAKA

Bansango ya solo oyo ekómisaka kondima makasi

Na lisalisi ya eteni Bansango na jw.org, tozali kokoba kozwa bansango ya bandeko na biso ya mokili mobimba. Ndenge nini masolo yango ebongisamaka?

2022-06-03

BÓSƐNZƐLAKA!

Etumba ya Ukraine ebakisi nzala sali ete biloko ya kolya ekóma mpasi na mokili mobimba​—Biblia elobi nini mpo na makambo ya boye?

Biblia elobaki ete bilei ekozanga na mokili mobimba kasi epesi mpe batoli ya malamu mpo na kolonga yango banda sikoyo.