bilenge

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Nasala nini soki baninga na ngai bazali kotya ngai mbamba nasangisa nzoto?

Talelá makanisi ya bato mpe makambo ya solo na oyo etali kosangisa nzoto. Lisolo oyo ekoki kosalisa ozwa bikateli ya malamu.

NKASA MPO NA BILENGE

Luká koyeba ndenge ozalaka

Lokasa oyo ekoki kosalisa yo omiyeba malamu.

Na eteni oyo, bankombo ya bato mosusu oyo totángi ezali bankombo topesi bango kopesa.