bilenge

MITUNA OYO BILENGE BATUNAKA

Mpo na nini toyanganaka na makita na Ndako ya Bokonzi?

Mbala mibale na pɔsɔ, Batatoli ya Yehova basalaka makita na bisaka na bango ya losambo, oyo babengaka Bandako ya Bokonzi. Nini esalemaka kuna, mpe ndenge nini okoki kozwa matomba soki ozali koyangana na makita yango?