Lakisá makambo oyo ezali na kati

Makambo bilenge mosusu balobi

Talá bavideo oyo elakisi bilenge ya mikili ndenge na ndenge bazali kolobela makambo ya mpasi na bomoi mpe ndenge ya kolonga yango.

 

Oyo bilenge mosusu balobi mpo na telefone

Mpo na bilenge mingi, telefone esalisaka na kozwa baninga. Bolamu mpe makama na yango ezali nini?

Makambo oyo bilenge mosusu balobi mpo na kolalisa makambo

Yoká makambo oyo bilenge balobi mpo na mitambo ya kolalisa makambo mpe matomba oyo ebimisaka soki kosala ntango na biso malamu.

Bilenge balobelaka makambo etali mbongo

Talá mwa makanisi mpo na ndenge ya kobomba, kosalela mpe kotya mbongo na esika na yango.

Makambo bilenge balobi mpo na ndenge ya komonana na miso ya bato

Mpo na nini ezalaka mpasi epai ya bilenge bázala na makanisi malamu mpo na ndenge oyo bamonana na miso ya bato? Nini ekoki kosalisa?

Bilenge bazali kolobela likambo etali kondima ete Nzambe azali

Na video oyo ya miniti 3, bilenge bamonisi ntina oyo bandimaka ete Mozalisi azali.

Bilenge balobeli botángi ya Biblia

Kotánga ezalaka ntango nyonso pɛtɛɛ te, kasi ebongi kosala milende mpo na kotánga Biblia. Bilenge minei balobeli bolamu oyo bazwi na botángi ya Biblia.

Ndenge ya komonisa kondima​—Ntango mibeko ya Nzambe eyokani te na oyo ya yo

Bilenge oyo bakómi mikóló balimboli ndenge bamibatelaki mpo bákima makambo ya mpasi oyo ekómelaki bana-kelasi na bango mingi.

Ndenge nini nakoki kobongisa mabunga oyo nasalaki?

Okoki kokanisa ete ezali mpasi kosala yango, kasi ezali bongo te.

Cameron azwaki bomoi oyo eleki malamu

Olingi kozala na bomoi ya esengo? Yoká ntango Cameron azali koloba ndenge oyo azwaki bomoi ya esengo na esika oyo akanisaki te.