Lakisá makambo oyo ezali na kati

Sɛngá moto moko aya kotala yo

Okosepela koyeba makambo mingi etali Biblia to Batatoli ya Yehova? Soki bongo, tondisá formilɛrɛ oyo ezali awa na nse mpo na kosɛnga Motatoli ya Yehova moko aya kotala yo, mpe Motatoli moko oyo afandi esika ozali akoya kotala yo.

Tokosalela makambo etali yo moko kaka mpo na kokokisa mokano na yo ya kosɛnga moto moko aya kotala yo. Yango eyokani na Ndenge na biso ya kosalela makambo ya moto.

Nsango ekwei: Coronavirus (COVID-19): Na bisika mingi tozali lisusu te kokende kotala bato na bandako na bango to kosala makita na bisika na biso ya losambo. Tosɛngi yo otya nimero ya telefone na yo ntango ozali kotondisa formilɛrɛ oyo mpe Motatoli moko ya Yehova ya esika ofandi akobenga yo.