Mituna oyo bato batunaka mingi mpo na Batatoli ya Yehova

Batatoli ya Yehova bazali kinzambinzambi ya ba Américains?

Talá makambo minei oyo etali ebongiseli ya Batatoli ya Yehova.

Batatoli ya Yehova bazali kinzambinzambi ya ba Américains?

Talá makambo minei oyo etali ebongiseli ya Batatoli ya Yehova.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya mbotama te?

Talá makambo minei oyo etali fɛti ya mbotama, oyo emonisi ntina oyo Nzambe asepelaka na fɛti yango te.

Batatoli ya Yehova bazali na bakonzi oyo bazwaka lifuti?

Batatoli ya Yehova bazalaka na bakonzi kati na bango? Banani bazali bato oyo bandimami na Nzambe?

Makambo nini Batatoli ya Yehova bandimaka?

Talá na mokuse mateya 15 oyo biso tondimaka.

Batatoli ya Yehova bandimelaka Yesu?

Talá ntina oyo bakristo ya solo basengeli kondimela Yesu.

Batatoli ya Yehova bakanisaka ete kaka bango nde lingomba ya solo?

Yesu alobaki nde ete banzela oyo ememaka na lobiko ezali ebele?

Batatoli ya Yehova bamonaka ete kaka bango nde bakobika?

Biblia emonisi soki banani bakoki kozwa lobiko.

Batatoli ya Yehova bakanisaka nini mpo na mangomba mosusu?

Talá ntina oyo bakristo ya solo bandimaka makanisi ya basusu.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova baboyaka bázongisa bango makila?

Ezali na makambo mingi ya lokuta oyo bato balobaka mpo na Batatoli ya Yehova mpe kozongisa makila. Talá makambo oyo biso tondimaka na likambo yango.

Batatoli ya Yehova baboyaka kozwa vaccin?

Mitinda mibale ya Biblia esalisaka biso mpo tózwa bikateli malamu na oyo etali kozwa vaccin.

Batatoli ya Yehova bandimaka ete Nzambe akelaki mokili na pɔsɔ moko?

Oyebaka ete makanisi mosusu ya bato oyo balobaka ete Nzambe akelaki mokili na pɔsɔ moko eyokani te na Biblia?

Ndenge nini Batatoli ya Yehova batalelaka siansi?

Ezali na mateya oyo eyokani na makambo oyo siansi emoná?

Batatoli ya Yehova basalelaka mpe Kondimana ya Kala?

Biteni mosusu ya Biblia esilá ngala? Talá ndenge masolo ya kala mpe batoli oyo ezali na Makomami ya Ebre ekoki kosalisa bakristo.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basembolaka mateya na bango mosusu?

Kosembolama ya mateya ekamwisaka biso te. Bato mingi na ntango ya kala oyo bazalaki kosalela Nzambe, Biblia emonisi ete babongolaki makanisi na bango.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalelaka ekulusu te na losambo?

Tozali bakristo, kasi tosalelaka ekulusu te na losambo na biso. Mpo nani?

Batatoli ya Yehova basanganaka mpe ná mangomba mosusu mpo na kosambela?

Mateya nini ya Biblia balandaka mpo na kopesa eyano na motuna oyo?

Ndenge nini Batatoli ya Yehova basalelaka makabo?

Batatoli bazwaka makabo mpo na kokóma bazwi?

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali boni?

Talá ndenge tozwaka motángo ya batatoli ya lisangá.

Nani abandisá lingomba ya Batatoli ya Yehova?

Talá ntina oyo mobandisi ya lingomba ya Batatoli ya Yehova ezali Charles Taze Russell te.

Batatoli ya Yehova bazwaka mbongo wapi mpo na misala na bango?

Tosalelaka te lolenge mingi oyo mangomba esalelaka mpo na kopesa makabo.

Batatoli ya Yehova mpe bapesaka dime?

Batatoli ya Yehova bakataka motángo ya mbongo ya kotya na mabonza?

Batatoli ya Yehova bazali na bakonzi oyo bazwaka lifuti?

Batatoli ya Yehova bazalaka na bakonzi kati na bango? Banani bazali bato oyo bandimami na Nzambe?

Batatoli ya Yehova ya basi mpe basakolaka?

Mokumba nini basi bazali na yango na mosala ya kosakola oyo Batatoli ya Yehova basalaka?

Ndenge nini masangá ya Batatoli ya Yehova ebongisami?

Talá ndenge oyo tozwaka malako mpe batoli na nzela ya lisangá.

Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova ezali nini?

Bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi bazali nde bakonzi ya ebongiseli na biso?

Watch Tower Bible and Tract Society ezali nini?

Ndenge nini esalisaka na mosala ya Batatoli ya Yehova?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova balandaka te mabe nyonso oyo balobaka mpo na bango?

Batatoli ya Yehova balandaka toli ya Biblia mpo báyeba soki ezali “ntango ya kofanda nyɛɛ” to “ntango ya koloba” soki bato bafundi bango to bazali mpenza na mposa ya koyeba.​—Mosakoli 3:7.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basakolaka ndako na ndako?

Talá mosala oyo Yesu apesaki bayekoli na ye ya liboso.

Batatoli ya Yehova basakolaka ndako na ndako nde mpo bábika?

Talá makambo oyo tondimaka mpo na lobiko mpe ndenge oyo tokozwa yango.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova bateyaka bato ya mangomba mosusu?

Nini etindaka biso tóteya bato ya mangomba mosusu?

Batatoli ya Yehova batyaka bato mbamba bálongwa na mangomba na bango?

Mosala ya kosakola ya Batatoli ya Yehova ezalaka nde mpo na koluka bandimi ya sika? Balukaka nde kotya bato mbamba bálongwa na mangomba na bango?

Koyekola Biblia elimboli nini?

Na lisalisi ya boyekoli ya Biblia ya ofele oyo Batatoli ya Yehova bayekolaka bato, okoki kosalela libongoli ya Biblia oyo olingi. Koyoka nsɔni te mpo na kobengisa bato nyonso ya libota na yo to baninga na yo mpo básangana na boyekoli na yo.

Batatoli ya Yehova mpe basalaka mosala ya misionɛrɛ?

Banani basalaka mosala ya misionɛrɛ, mpe mpo na nini? Bato mosusu bazwaka mateya mpo na mosala yango?

Batatoli ya Yehova ya basi mpe basakolaka?

Mokumba nini basi bazali na yango na mosala ya kosakola oyo Batatoli ya Yehova basalaka?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova babengaka bisika na bango ya losambo ndako-nzambe to eklezia te?

Talá esika nkombo “Ndako ya Bokonzi ya Batatoli ya Yehova” eutá mpe ntina oyo tosalelaka yango.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalelaka ekulusu te na losambo?

Tozali bakristo, kasi tosalelaka ekulusu te na losambo na biso. Mpo nani?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka elambo ya Nkolo ndenge moko te na mangomba mosusu?

Babengaka yango mpe Elambo ya Mpokwa to Ekaniseli ya liwa ya Kristo, ezali molulu oyo eleki ntina mpo na Batatoli ya Yehova. Talá oyo Biblia elobi mpo na molulu yango.

Batatoli ya Yehova basanganaka mpe ná mangomba mosusu mpo na kosambela?

Mateya nini ya Biblia balandaka mpo na kopesa eyano na motuna oyo?

Batatoli ya Yehova bazalaka na Biblia na bango moko?

Soki ozali kosalela mabongoli ndenge na ndenge ya Biblia, okoki oyekola Biblia malamu koleka. Ebongi osalela Libongoli ya Mokili ya Sika na boyekoli na yo mpo na bantina misato.

Biblia Libongoli ya Mokili ya Sika ebongolamá malamu?

Mpo na nini Libongoli ya Mokili ya Sika ekeseni na Babiblia mosusu?

Batatoli ya Yehova basalelaka mpe Kondimana ya Kala?

Biteni mosusu ya Biblia esilá ngala? Talá ndenge masolo ya kala mpe batoli oyo ezali na Makomami ya Ebre ekoki kosalisa bakristo.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova bakendaka etumba te?

Eyebani mokili mobimba ete Batatoli ya Yehova baboyaka kokende etumba. Talá ntina oyo basalaka bongo.

Batatoli ya Yehova mpe basalisaka bato oyo bazwi likama?

Talá ndenge tosalisaka bandeko na biso Batatoli ya Yehova mpe bato mosusu oyo bazali Batatoli te ntango likama ebimi.

Batatoli ya Yehova bandimaka minganga básalisa bango?

Bato mosusu bakanisaka ete Batatoli ya Yehova baboyaka minganga básalisa bango. Ezali solo?

Batatoli ya Yehova baboyaka kozwa vaccin?

Mitinda mibale ya Biblia esalisaka biso mpo tózwa bikateli malamu na oyo etali kozwa vaccin.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova baboyaka bázongisa bango makila?

Ezali na makambo mingi ya lokuta oyo bato balobaka mpo na Batatoli ya Yehova mpe kozongisa makila. Talá makambo oyo biso tondimaka na likambo yango.

Ndenge nini Batatoli ya Yehova batalelaka kelasi?

Toli nini ya Biblia Batatoli ya Yehova babatelaka ntango balingi kozwa bikateli na likambo etali kelasi?

Batatoli ya Yehova batindaka bana na bango na makasi bálanda bindimeli na bango?

Ndenge moko na baboti nyonso, Batatoli ya Yehova balingaka bana na bango bázala na bomoi ya malamu mpenza. Bateyaka bana na bango makambo oyo bamoni ete ekomemela bango bolamu.

Batatoli ya Yehova bapanzaka mabota ya bato to basangisaka yango?

Na bantango mosusu bafundaka Batatoli ya Yehova ete bapanzaka mabota. Kasi Batatoli ya Yehova nde babimisaka matata?

Batatoli ya Yehova bapekisaka bato kolulana?

Kozala na fianse ezali kaka lokola kominanola to eleko mosusu?

Batatoli ya Yehova bakanisaka nini na likambo etali koboma libala?

Batatoli ya Yehova basalisaka babalani oyo bazali na mikakatano? Bankulutu bakoki kondima moto aboma libala?

Batatoli ya Yehova bapekisaka bafilme, babuku, mpe banzembo mosusu?

Batoli nini ya Biblia ekoki kosalisa mokristo apona bafilme to banzembo ya malamu?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka bafɛti mosusu te?

Talá mituna misato na ntina etali Batatoli ya Yehova mpe bafɛti.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Noele te?

Bato mingi basalaka fɛti ya Noele atako bayebaka te esika fɛti yango eutá. Talá ntina oyo Batatoli ya Yehova basalaka yango te.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Pasika te?

Bato mingi bakanisaka ete Pasika ezali fɛti ya bakristo. Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti yango te?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya mbotama te?

Talá makambo minei oyo etali fɛti ya mbotama, oyo emonisi ntina oyo Nzambe asepelaka na fɛti yango te.

Makambo esalemaka ndenge nini na fɛti ya libala ya Batatoli ya Yehova?

Makambo ya moto na moto ekeseni, kasi oyo esalemaka kuna ezali kaka ndenge moko.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka elambo ya Nkolo ndenge moko te na mangomba mosusu?

Babengaka yango mpe Elambo ya Mpokwa to Ekaniseli ya liwa ya Kristo, ezali molulu oyo eleki ntina mpo na Batatoli ya Yehova. Talá oyo Biblia elobi mpo na molulu yango.

Ndenge nini Batatoli ya Yehova batalelaka likambo ya kolela ebembe to kosala matánga?

Makambo Batatoli ya Yehova basalaka mpo na kolela to kokunda ebembe euti nde na makambo oyo Biblia elobi mpo na bato oyo bakufá oyo bango bandimaka. Makambo nini etindaka bango bázwa bikateli wana?

Batatoli ya Yehova bazali bakristo?

Talá ntina oyo tokeseni na mangomba mosusu oyo ebengamaka mangomba ya bokristo.

Batatoli ya Yehova bazali Baprotesta?

Makambo mibale ekesenisaka Batatoli ya Yehova na mangomba ya bokristo oyo bazali na Lingomba ya Katolike te.

Batatoli ya Yehova bazali kinzambinzambi ya ba Américains?

Talá makambo minei oyo etali ebongiseli ya Batatoli ya Yehova.

Batatoli ya Yehova bateyaka sionisme?

Mateya na biso eutaka na Makomami, mpe emonisaka te ete ekólo moko eleki ekólo mosusu.

Batatoli ya Yehova bazali mwa kinzambinzambi?

Talá ndenge makanisi mibale ya bato ekeseni na makambo ya solo oyo etali Batatoli ya Yehova.

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali boni?

Talá ndenge tozwaka motángo ya batatoli ya lisangá.

Nasala nini mpo nakóma Motatoli ya Yehova?

Matai 28:19, 20 elobeli makambo misato.

Soki Batatoli ya Yehova bayekoli na ngai Biblia, ekosɛnga kaka nakóma Motatoli ya Yehova?

Batatoli ya Yehova bayekolaka na bato Biblia ofele na mokili mobimba. Kasi soki toyekoli na yo Biblia, osengeli kokóma Motatoli ya Yehova?

Moto akoki kolongwa Motatoli ya Yehova?

Ezali na makambo mibale oyo moto akoki kosala.

Batatoli ya Yehova bayinaka bato oyo balongwá na lingomba na bango?

Ntango mosusu, esɛngaka kobimisa moto na lisangá, mpe yango ekoki kosalisa ye azonga na lisangá.