Lakisá makambo oyo ezali na kati

Moto akoki kolongwa Motatoli ya Yehova?

Moto akoki kolongwa Motatoli ya Yehova?

Ɛɛ. Moto akoki kolongwa mondimi ya lingomba na biso na lolenge mibale:

  • Soki ye moko asɛngi. Moto akoki koloba to kokoma mokanda mpo na komonisa ete alingi lisusu te kozala Motatoli ya Yehova.

  • Misala. Moto akoki kosala likambo moko oyo ekoki kosala ete azala lisusu te na lisangá na biso. (1 Petro 5:9) Na ndakisa, akoki kobanda kosanga na lingomba mosusu mpe komonisa mposa na ye ya kotikala na lingomba yango.​—1 Yoane 2:19.

Soki moto azali kosakola lisusu te to atiki koyangana na makita na bino, botalelaka moto yango lokola nde alongwe na lingomba na bino?

Te, tosalaka bongo te. Komilongola to kotika lingomba ekeseni na kolɛmba na elimo. Mbala mingi, baoyo balɛmbaka to batikaka kosala makambo ya losambo na biso batikaka kondima na bango te kasi bakutanaka nde na mikakatano oyo elɛmbisi bango. Na esika tóbengana bato ya ndenge wana, tosalaka nyonso mpo na kobɔndisa mpe kosalisa bango. (1 Batesaloniki 5:14; Yuda 22) Soki moto azali na mposa ya lisalisi, bandeko oyo batambwisaka makambo na lisangá basalaka makasi bápesa mpenza lisalisi ya elimo.​—Bagalatia 6:1; 1 Petro 5:1-3.

Ata bongo, bandeko oyo batambwisaka makambo na lisangá bakangaka bato na makasi te to kotya bango mbamba ete bálongwa Batatoli ya Yehova te. Moto na moto azwaka ekateli na makambo ya losambo. (Yosua 24:15) Tondimaka ete baoyo basambelaka Nzambe basengeli kosambela ye na bolingo na bango moko, na motema moko.​—Nzembo 110:3; Matai 22:37.