Lakisá makambo oyo ezali na kati

‘MONISÁ MOTEMA MOLAI’!

Liyangani ya Batatoli ya Yehova ya 2023

Tobengisi yo na esengo nyonso oya kolanda liyangani ya etúká ya mikolo misato oyo Batatoli ya Yehova bakosala.

Kokɔta ezali ofele • Bakɔngɔlaka mabonza te

Makanisi ya ntina ya programɛ ya liyangani

Mokolo ya mitano: Okoyekola ndenge oyo komonisa motema molai ekoki kosalisa yo okokisa mikano na yo.

Mokolo ya pɔsɔ: Ndenge nini komonisa motema molai ekosalisa yo okómisa makasi boyokani na yo na libota na yo mpe baninga na yo?

Mokolo ya lomingo: Okomizela na likambo nini soki obondeli Yehova asalisa yo? Okozwa eyano oyo euti na Biblia na diskur oyo elobi: Nzambe akosalisa yo mpenza?

Talá bavideo oyo elandi ya liyangani ya mbula oyo

Nini elekaka na mayangani na biso oyo esalemaka mbula na mbula?

Okomona makambo oyo okokuta na mayangani ya Batatoli ya Yehova.

Liyangani ya Batatoli ya Yehova ya 2023: ‘Monisá motema molai’!

Mpo na nini motó ya likambo ya liyangani ya mbula oyo ebongi mpenza?

Video ya drame na mokuse: “Tiká Yehova atambwisa bomoi na yo”

Amani ná bato ya libota na ye basengeli kokima mpo na kobatela bomoi na bango. Bakomityela motema, to bakoluka libateli epai ya Nzambe na bango?