Lakisá makambo oyo ezali na kati

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali boni?

Batatoli ya Yehova na mokili mobimba bazali boni?

Lapolo ya mobu ya mosala 2020

Motángo ya Batatoli ya Yehova na mokili mobimba

8 695 808

Masangá

120 387

Bamboka oyo Batatoli ya Yehova basakolaka

240

Esɛngaka nini mpo bábenga moto Motatoli ya Yehova?

Baoyo babengamaka Batatoli ya Yehova ezali kaka baoyo basakolaka nsango malamu ya Bokonzi ya Nzambe sanza na sanza. (Matai 24:14) Yango esangisi baoyo bazwá batisimo mpe baoyo bazwi naino batisimo te, kasi bakokisi masɛngami mpo na kobima na mosala ya kosakola.

Esɛngi moto apesa likabo ya mbongo mpo akóma Motatoli ya Yehova?

Te. Kopesa makabo ezali na ntina te mpo moto akóma Motatoli ya Yehova to bápesa ye mokumba moko boye na ebongiseli na biso. (Misala 8:18-20) Kutu, makabo mingi epesamaka kozanga ete moto oyo apesi yango ayebana. Motatoli mokomoko apesaka ntango, makasi mpe biloko na ye na mosala na biso na mokili mobimba na kotalela mposa mpe makoki na ye.​—2 Bakorinti 9:7.

Ndenge nini toyebaka motángo ya Batatoli oyo bamipesaka na mosala ya kosakola?

Sanza nyonso, Batatoli bapesaka lapolo ya mosala ya kosakola na lisangá oyo bazali. Bapesaka yango kozanga ete bátinda bango.

Lisangá ebongisaka balapolo yango mpe etindaka yango na biro ya filiale. Na nsima, biro ya filiale etindaka balapolo nyonso ya mboka to teritware na bango na biro monene.

Na nsuka ya mobu nyonso ya mosala *, motángo ya Batatoli ya mboka na mboka eyebanaka. Basangisaka mitángo yango nyonso mpo na koyeba motángo ya Batatoli na mokili mobimba. Lapolo ya mboka nyonso mpe makambo oyo basakoli bakutanaki na yango na mosala ya kosakola ebimisamaka na Buku ya mobu ya Batatoli ya Yehova. Balapolo yango elendisaka biso, kaka ndenge elendisaki bakristo ya siɛklɛ ya liboso oyo bazwaki balapolo ya ndenge wana.​—Misala 2:41; 4:4; 15:3.

Baoyo bayanganaka na biso kasi basakolaka te tobengaka bango mpe Batatoli?

Atako tobengaka bango Batatoli te, toyambaka bango na masangá na biso. Mingi na bango bayanganaka na Ekaniseli ya liwa ya Kristo oyo esalemaka mbula na mbula, yango wana motángo na bango eyebanaka soki tolongoli motángo ya Batatoli oyo bayanganaki na likita yango. Na 2020, bato 17 844 773 bayanganaki na Ekaniseli.

Bato mingi oyo bayanganaka na makita na biso te, toyekolaka na bango Biblia ofele na bandako na bango. Na 2020, toyekolaki Biblia na bato soki 7 705 765 sanza na sanza, boyekoli mosusu esalemaki na bato ebele na mbala moko.

Mpo na nini motángo ya Batatoli oyo guvɛrnema epesaka eleki oyo ya bino?

Mbala mingi, babiro ya guvɛrnema etunaka bato soki bazali bandimi ya lingomba nini mpo na koyeba motángo ntango bazali kosala resansema. Na ndakisa, Biro ya resansema, na Etats-Unis, elobi ete baankɛtɛ oyo basalaki ezalaki mpo na “koluka koyeba soki bato oyo bango batunaki bazali bandimi ya lingomba moko boye,” mpe babakisi ete motángo oyo bazwaki epesamaki “nakolanda makanisi ya bato, kasi te ndenge makambo ezali mpenza.” Nzokande, mpo tótya moto na molɔngɔ ya Batatoli ya Yehova, esengeli moto yango asakolaka mpe apesaka lapolo ya mosala na ye kasi asuka kaka te na komibenga Motatoli.

^ par. 16 Mobu ya mosala ebandaka na mokolo ya 1 ya sanza ya libwa tii na mokolo ya 31 ya sanza ya mwambe ya mbula oyo elandi. Na ndakisa, mosala ya mobu 2015 ebandaki mokolo ya 1/09/2014 mpe ekosuka na mokolo ya 31/08/2015.