Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mpo na nini Batatoli ya Yehova balandaka te mabe nyonso oyo balobaka mpo na bango?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova balandaka te mabe nyonso oyo balobaka mpo na bango?

Batatoli ya Yehova balandaka toli ya Biblia oyo epekisi kolandela bifundeli nyonso mpe masɛki mosusu. Na ndakisa, lisese moko ya Biblia elobi: “Ye oyo azali kosembola mosɛki azali komiyokisa nsɔni.” (Masese 9:7, 8; 26:4) Na esika tóbendana na koswana mpo na makambo ezangi ntina ya bifundeli ya lokuta, totyaka miso nde na likambo etali kosepelisa Nzambe.​—Nzembo 119:69.

Toboyi te, ezali na “ntango ya kofanda nyɛɛ mpe ntango ya koloba.” (Mosakoli 3:7) Toyanolaka bato oyo balingaka mpenza koyeba solo, kasi toboyaka komikɔtisa na bantembe ezangá ntina. Na ndenge yango, tolandaka mateya mpe ndakisa ya Yesu ná ya bakristo ya liboso.

  • Yesu alobaki eloko te ntango bafundaki ye na lokuta nyonso liboso ya Pilate. (Matai 27:11-14; 1 Petro 2:21-23) Ndenge moko mpe, Yesu asalaki eloko te ntango bafundaki ye ete amipesá na komɛla masanga mpe kolya mingi. Kutu, atikaki nde misala na ye eloba, na boyokani na toli oyo elobi: “bwanya ya moto emonanaka na makambo ya boyengebene oyo asalaka.” (Matai 11:19) Kasi ntango esɛngaki aloba, na mpiko nyonso alobelaki baoyo balukaki kosambwisa ye.​—Matai 15:1-3; Marko 3:22-30.

    Yesu ateyaki bayekoli na ye bálɛmba nzoto te mpo na bifundeli ya lokuta. Alobaki boye: “Esengo na bino ntango bazali kolobela bino mabe mpe konyokola bino mpe kokosela bino makambo ya ndenge nyonso mpo na ngai.” (Matai 5:11, 12) Kasi, Yesu alobaki mpe ete soki bifundeli yango epesi bayekoli na ye nzela ya kopesa litatoli, akokokisa elaka oyo apesaki bango: “Nakopesa bino monɔkɔ mpe bwanya, oyo batɛmɛli na bino nyonso bakokoka te kotɛmɛla to kotyela ntembe.”​—Luka 21:12-15.

  • Ntoma Paulo apesaki bakristo toli ete báboya bantembe ezangá ntina ya batɛmɛli, amonisaki ete ezali “na litomba te mpe ezali mpamba.”​—Tito 3:9; Baroma 16:17, 18.

  • Ntoma Petro alendisaki bakristo bábundela kondima na bango soki esɛngi bongo. (1 Petro 3:15) Kasi andimaki ete mbala mingi ezalaka malamu koleka komonisa yango na misala, kasi na maloba te. Akomaki boye: “Ntango bozali kosala malamu bozali kosukisa maloba ya bozoba ya bazoba.”​—1 Petro 2:12-15.