Lakisá makambo oyo ezali na kati

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Noele te?

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Noele te?

Makambo oyo bato bakanisaka

Makanisi ya bato: Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Noele te mpo bandimelaka Yesu te.

Likambo ya solo: Tozali bakristo. Tondimaka ete tokobika kaka na nzela ya Yesu Kristo.​—Misala 4:12.

Makanisi ya bato: Bopanzaka mabota ya bato mpo boteyaka bango básalaka fɛti ya Noele te.

Likambo ya solo: Tolingaka mpenza ete mabota ezala malamu, mpe tosalelaka Biblia mpo na kosalisa bato báyokanaka malamu na kati ya libota.

Makanisi ya bato: Bozangaka esengo ya fɛti ya Noele: kokabela bato, kimya na mokili, mpe kosalela bato makambo ya malamu.

Likambo ya solo: Tosalaka makasi tókabelaka bato mpe tózala bato oyo batyaka kimya mokolo na mokolo. (Masese 11:25; Baroma 12:18) Na ndakisa, ndenge totambwisaka makita na biso mpe ndenge tosalaka mosala ya kosakola eyokani na mitindo ya Yesu: “Bozwi ofele, bópesa ofele.” (Matai 10:8) Longola yango, tomonisaka ete Bokonzi ya Nzambe nde ekotya kimya ya solosolo na mokili.​—Matai 10:7.

Mpo na nini Batatoli ya Yehova basalaka fɛti ya Noele te?

  • Yesu alobaki tókanisaka liwa na ye, kasi mbotama na ye te.​—Luka 22:19, 20.

  • Bantoma ya Yesu mpe bayekoli na ye ya liboso bazalaki kosala fɛti ya Noele to mbotama te. Buku moko (Le livre des superstitions. Mythes, croyances et légendes) elobi boye: “Fɛti ya mbotama ya Yesu ekɔtaki na lingomba na siɛklɛ ya minei ya ntango na biso”, elingi koloba bambula mingi mpenza nsima ya liwa ya bantoma nyonso.

  • Yesu abotamá na mokolo ya 25 Décembre te; Biblia epesi mokolo ya mbotama na ye te.

  • Tondimaka te ete fɛti ya Noele to ya mbotama ezali malamu na miso ya Nzambe mpo eutá na milulu mpe mimeseno ya bapakano.​—2 Bakorinti 6:17.

Boyebi te ete lokola boboyaka kosala fɛti ya Noele ebendelaka bino mindɔndɔ?

Tii lelo, bato mingi oyo basalaka fɛti ya Noele bayebaka te ete eutá epai ya bapakano mpe ete Biblia endimi yango te. Mbala mosusu bato ya ndenge wana bamitunaka ete: Mpo na nini bakristo báboya kosala ndenge bato nyonso basalaka? Mpo na nini koluka mindɔndɔ likoló ya koboya fɛti ya Noele?

Biblia ezali kolendisa biso tókanisaka malamu mpe tósalelaka ‘makoki na biso ya kokanisa.’ (Baroma 12:1, 2) Ezali koteya biso ete solo ezali na ntina mingi. (Yoane 4:23, 24) Na yango, atako tolukaka mpe koyeba ndenge bato batalelaka to makambo oyo bakaniselaka biso, tolandaka makambo oyo Biblia elobi ata soki ekosala ete bato básepela na biso te.

Atako biso tosalaka fɛti ya Noele te, totikaka moto na moto asala oyo ye alingi. Ezali likambo na biso te.