Masese 20:1-30

  • “Vinyo ekómisaka moto mosɛki” (1)

  • “Moto ya gɔigɔi abalolaka mabele te na eleko ya malili makasi” (4)

  • Makanisi ya moto ezali lokola mai mozindo (5)

  • Likebisi mpo na kosala elako mbangumbangu (25)

  • “Lokumu ya bilenge ezali makasi na bango” (29)

20  Vinyo ekómisaka moto mosɛki,+ mpe masanga oyo elangwisaka ekómisaka moto mobulumobulu;+Moto nyonso oyo azali kotika yango ebungisa ye nzela azali na bwanya te.+   Nsɔmɔ oyo mokonzi apesaka ezali lokola koganga ya nkɔsi;*+Moto nyonso oyo atumoli nkanda na ye atye bomoi na ye na likama.+   Moto oyo akimi kowelana abongi na lokumu,+Kasi bazoba bamikɔtisaka na koswana.+   Moto ya gɔigɔi abalolaka mabele te na eleko ya malili makasi,Na eleko ya kobuka mbuma ntango akozanga eloko akobanda kosɛngasɛnga.*+   Makanisi* na motema ya moto ezali lokola mai mozindo,Kasi moto ya bososoli atokaka yango.   Bato mingi batutaka ntolo ete bazali sembo,*Kasi nani akoki komona moto oyo azali mpenza sembo?   Moto ya sembo atambolaka na bosembo na ye.+ Esengo na bana oyo bakoya nsima na ye.+   Ntango mokonzi afandi na kiti na ye ya bokonzi mpo na kosambisa,+Miso na ye emonaka nyonso oyo ezali mabe.+   Nani akoki koloba: “Napɛtoli motema na ngai;+ nazali pɛto,Nalongwe na lisumu na ngai”?+ 10  Kilo ya lokuta ná emekeli-kilo ya lokuta:*Nyonso mibale eyinami na Yehova.+ 11  Ata mwana* ayebanaka na misala na ye,Soki bizaleli na ye ezali pɛto mpe malamu.+ 12  Litoi oyo eyokaka mpe liso oyo emonakaYehova nde asalá yango nyonso mibale.+ 13  Kolinga mpɔngi te,noki okóma mobola.+ Fungolá miso mpe okozala na bilei ebele.+ 14  Mosombi alobi: “Ezali mabe, ezali mabe!”Nsima na yango akei mpe abandi komikumisa mpo na eloko oyo asombi.+ 15  Wolo ezali, mabanga kitoko ya korai mpe ezali ebele,Kasi monɔkɔ oyo ebimisaka boyebi ezali eloko moko ya motuya.+ 16  Soki moto amipesi ndanga mpo na mopaya, zwá elamba na ye;+Soki asali yango mpo na mwasi mopaya,* zwá ndanga epai na ye.+ 17  Limpa oyo ezwami na nzela ya bokosi ezalaka elɛngi epai ya moto,Kasi na nsima, monɔkɔ na ye ekotonda na mabanga mikemike.+ 18  Mikano elongaka soki moto aluki toli,+Osengeli na mayele ya kotambwisa makambo* ntango okei etumba.+ 19  Moto oyo akoselakabato makambo; atambolatambolaka mpo na kobimisa makambo ya nkuku;+Kozala esika moko te na moto oyo alingá koloba makambo ya basusu.* 20  Moto nyonso oyo alakelaka tata na ye ná mama na ye mabe,Mwinda na ye ekobomama ntango molili eyei.+ 21  Libula oyo ezwami na lokoso na ebandeli,Ekozala lipamboli te na nsuka.+ 22  Koloba te ete: “Nakozongisa mabe!”+ Tyelá Yehova elikya,+mpe akobikisa yo.+ 23  Yehova ayinaka kilo ya lokuta,*Mpe bimekeli-kilo ya bokosi ezali malamu te. 24  Matambe ya moto etambwisami na Yehova;+Ndenge nini moto akoki kososola nzela na ye moko?* 25  Ezali motambo ntango moto abeleli mbangumbangu ete: “Mosantu!”+ Mpe kaka na nsima abandi kotalela lisusu elako yango malamumalamu.+ 26  Kaka ndenge mposo ya blé ekabwanaka na mbuma+Ndenge moko mpe mokonzi ya bwanya akabolaka bato mabe na bato ya sembo.+ 27  Mpema ya moto ezali mwinda ya Yehova,Emonisaka polele makambo mozindo oyo ezali na kati na ye. 28  Motema boboto* mpe bosembo ebatelaka mokonzi;+Na nzela ya bolingo ya sembo akómisaka kiti ya bokonzi na ye makasi.+ 29  Lokumu ya bilenge ezali makasi na bango,+Mpe nkembo ya mibange ezali nsuki mpɛmbɛ na bango.+ 30  Etumbu* esalisaka biso tótika kosala mabe,+Disiplini* ezali lokola eloko oyo elongolaka mabe na motema na biso.

Maloba na nse

To, “mwana-nkɔsi oyo nkingo etondi na nsuki.”
To mbala mosusu, “Akolukaluka na eleko ya kobuka mbuma, kasi akozwa eloko te.”
To, “Toli.”
To, “basakolaka ete bazali na bolingo ya sembo.”
To, “Mitindo ya mabanga mibale ya kilo mpe bimekeli-kilo mibale.”
To, “mwana mobali.”
To, “mopaya.”
To, “litambwisi ya bwanya.”
To, “oyo alengolaka na mbɛbu na ye.”
To, “mitindo mibale ya mabanga ya kilo.”
To, “nzela ya kokende.”
To, “Bolingo ya sembo.”
Lil., “Bampota oyo bazokisi biso.”
Lil., “Kobɛta.”