Masese 14:1-35

  • “Motema ya moto nde eyebaka mpasi na yango” (10)

  • Nzela oyo emonanaka ete ebongi, ekoki komema na liwa (12)

  • Bato oyo bazangi mayele bandimaka liloba nyonso (15)

  • “Mozwi azalaka na baninga ebele” (20)

  • “Kimya ya motema epesaka nzoto kolɔngɔnɔ” (30)

14  Mwasi ya bwanya mpenza atongaka ndako na ye,+Kasi oyo ya zoba abukaka yango na mabɔkɔ na ye moko.   Moto oyo azali kotambola na kozanga mbeba abangaka Yehova,Kasi moto oyo banzelana ye ezali ya bokosi atyolaka Ye.   Maloba ya lolendo ya bazoba ezali lokola fimbo,Kasi mbɛbu ya bato ya bwanya ekobatela bango.   Esika bangɔmbɛ ezali te, elyelo ya bibwɛlɛ ezali pɛto,Kasi soki ngɔmbɛ-mobali ya nguya ezali, biloko ya kobuka ekómaka ebele.   Motatoli ya sembo akosaka te,Kasi motatoli ya lokuta alobaka lokuta ntango nyonso.+   Motyoli alukaka bwanyakasi azwaka yango te,Kasi moto ya mayele anyokwamaka te mpo na kozwa boyebi.+   Zalá mosika na zoba,Mpo okokuta bwanya te na mbɛbu na ye.+   Na bwanya moto ya ekɛngɛ ayebaka nzela oyo azali kokende,Kasi bazoba bakosamaka* na bozoba na bango.+   Bazoba batyolaka lisumu oyo basali,+Kasi bato oyo bazangi mbeba basepelaka kozongisa boyokani. 10  Kaka motema ya moto nde eyebaka mpasi na yango,*Mpe moto mosusu te akoki kokabola esengo na yango. 11  Ndako ya bato mabe ekobebisama,+Kasi hema ya bato oyo bazangi mbeba ekokóma na bozwi. 12  Nzela mosusu ekoki komonana malamu na miso ya moto,+Kasi na nsuka ememi na liwa.+ 13  Ata na kosɛka motema ekoki kozala na mpasi,Mpe esengo ekoki kobongwana mawa. 14  Moto oyo azangi bosembo na motema akobuka mbuma ya etamboli na ye,+Kasi moto malamu akozwa mbano mpo na misalana ye.+ 15  Moto oyo azangi mayele andimaka liloba nyonso,Kasi moto ya ekɛngɛ akanisaka liboso ya kosala likambo.+ 16  Moto ya bwanya azalaka ekɛngɛ mpe akimaka mabe,Kasi zoba akanisaka te* mpe amityelaka motema koleka ndelo. 17  Moto oyo asilikaka noki asalaka makambo ya bozoba,+Kasi moto oyo atalelaka makambo malamumalamu* bayinaka ye. 18  Bato oyo bazangi mayele libula na bango ezali bozoba,Kasi bato ya ekɛngɛ mbano na bango ezali boyebi.+ 19  Basali-mabe bakogumbama liboso ya bato malamu,Mpe bato mabe bakogumbama na baporte ya bato ya sembo. 20  Mobola ayinamaka ata epai ya bazalani na ye,+Kasi mozwi azalaka na baninga ebele.+ 21  Moto oyo atyolaka mozalani na ye azali kosala lisumu,Kasi moto oyo amoniselaka moto mpamba motema mawa azalaka na esengo.+ 22  Baoyo bazali kokana kosala mabe bakobunga nzela te? Kasi baoyo balingaka kosala malamu bakozwa boboto* mpe bosembo.+ 23  Mosala makasi ya ndenge nyonso ezalaka na litomba,Kasi moto oyo asukaka kaka na koloba akokelela.+ 24  Motole ya bato ya bwanya ezali bomɛngo na bango;Kasi bozoba ya bazoba ezali kaka bozoba.+ 25  Motatoli ya solo abikisaka bomoi,Kasi moto ya bokosi akosaka ntango nyonso. 26  Moto oyo abangaka Yehova, atyelaka ye motema mingi,+Mpe kobanga yango ekozala esika ya kokima mpo na bana na ye.+ 27  Kobanga Yehova ezali liziba ya bomoi,Mpo na kolongola moto na mitambo ya liwa. 28  Ebele ya bato nde lokumuya mokonzi,+Kasi soki bato bazali te nguya na ye mpe ekosila. 29  Moto oyo ayokaka nkanda noki te azali na bososoli mingi,+Kasi moto ya motema mokuse amonisaka bozoba na ye.+ 30  Kimya ya motema epesaka nzoto kolɔngɔnɔ,Kasi zuwa epɔlisaka mikuwa.+ 31  Moto oyo abubaka moto mpamba azali kofinga Mokeli na ye,+Kasi moto nyonso oyo amoniselaka mobola motema mawa azali kopesa Ye nkembo.+ 32  Moto mabe akokweisama mpo na mabe na ye moko,Kasi moto ya sembo akobatelama mpo na bosembo na ye.+ 33  Moto ya bwanya alobelaka bwanya na ye te,+Kasi zoba alobelaka ntango nyonso makambo oyo ayebi. 34  Bosembo etombolaka ekólo,+Kasi lisumu ezali nsɔni mpo na bato ya ekólo. 35  Mokonzi asepelaka na mosaleli oyo asalaka na bososoli,+Kasi azalaka na nkanda makasi epai ya moto oyo asalaka makambo na ndenge ya nsɔni.+

Maloba na nse

To mbala mosusu, “bazoba bakosaka basusu.”
To, “bololo ya molimo na yango.”
To, “azalaka nkanda.”
To, “azalaka na makoki ya kokanisa.”
To, “bolingo ya sembo.”