Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A7-G

Makambo minene ya bomoi ya Yesu awa na mabele—Nsuka ya mosala ya Yesu na Yerusaleme (Eteni 1)

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

33, 8 Nisana

Betani

Yesu akómi mikolo motoba liboso ya Elekeli

     

11:55–12:1

9 Nisana

Betani

Mafuta na motó mpe makolo na ye

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betani-Betefage-Yerusaleme

Akɔti na Yerusaleme lokola mokonzi, amati na mpunda

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Nisana

Betani-Yerusaleme

Alakeli nzete ya figi mabe; apɛtoli lisusu tempelo

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Yerusaleme

Banganga-nzambe bakonzi ná bakomeli baluki koboma Yesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yehova alobi; Yesu asakoli liwa na ye; kozanga kondima ya Bayuda ekokisi esakweli ya Yisaya

     

12:20-50

11 Nisana

Betani-Yerusaleme

Liteya ya nzete ya figi oyo ekauki

21:19-22

11:20-25

   

Yerusaleme, tempelo

Batyeli bokonzi na ye ntembe; ndakisa ya bana mibale

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Bandakisa: basali-bilanga oyo bazalaki babomi, fɛti ya libala

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Ayanoli mituna oyo etali Nzambe mpe Kaisala, lisekwa, mobeko oyo eleki monene

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Atuni soki Kristo mwana ya Davidi

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Mawa na bakomeli mpe Bafarisai

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Likabo ya mwasi oyo mobali akufá

 

12:41-44

21:1-4

 

Ngomba ya Olive

Apesi elembo ya kozala na ye

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Bandakisa: bangɔndɔ zomi, batalanta, bampate ná bantaba

25:1-46

     

12 Nisana

Yerusaleme

Bakonzi ya Bayuda baluki koboma ye

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yudasi aluki kotɛka Yesu

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Nisana (Mwaminei nsima ya midi)

Yerusaleme mpe zingazinga

Azali kobongisa Elekeli ya nsuka

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Nisana

Yerusaleme

Alei Elekeli elongo na bantoma

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Asukoli bantoma makolo

     

13:1-20