Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A7-H

Makambo minene ya bomoi ya Yesu awa na mabele—Nsuka ya mosala ya Yesu na Yerusaleme (Eteni 2)

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

14 Nisana

Yerusaleme

Yesu amonisi ete Yudasi akotɛka ye mpe abimisi ye

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Abandisi Bilei ya Mpokwa ya Nkolo (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Asakoli ete Petro akowangana ye mpe bantoma bakopanzana

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Alaki mosungi; ndakisa ya nzete ya vinyo; etinda ya bolingo; libondeli ya nsuka ná bantoma

     

14:1–17:26

Getesemane

Atungisami mingi na elanga; batɛki Yesu mpe bakangi ye

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusaleme

Anasi atuni ye mituna; Kaifa asambisi ye, Sanedrina; Petro awangani ye

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yudasi moto oyo atɛkaki Yesu akei komiboma (Mis 1:18, 19)

27:3-10

     

Epai ya Pilate, na nsima epai ya Erode, mpe azongi epai ya Pilate

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilate aluki kotika ye kasi Bayuda basɛngi nde Barabasi; bakateli ye etumbu ya liwa na nzete ya mpasi

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(s. 3:00 nsima ya midi, Mwa-mitano)

Golgota

Akufi na nzete ya mpasi

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusaleme

Balongoli nzoto na ye na nzete mpe batye yango na lilita

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisana

Yerusaleme

Banganga-nzambe ná Bafarisai batindi bákɛngɛla lilita

27:62-66

     

16 Nisana

Yerusaleme mpe zingazinga; Emause

Yesu asekwi; abimeli bayekoli mbala mitano

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Nsima ya 16 Nisana

Yerusaleme; Galile

Abimeli bayekoli mbala ebele lisusu (1Ko 15:5-7; Mis 1:3-8); apesi malako; apesi etinda ya kokómisa bato bayekoli

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Iyare

Ngomba ya Olive, pene na Betani

Yesu amati likoló, mokolo ya 40 nsima ya kosekwa (Mis 1:9-12)

   

24:50-53