Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A6-B

Etanda: Basakoli ná bakonzi ya Yuda mpe ya Yisraele (Eteni 2)

Bakonzi ya bokonzi ya sudi (Ekobi)

777 L.T.B.

Yotame: mbula 16

762

Ahaze: mbula 16

746

Ezekiasi: mbula 29

716

Manase: mbula 55

661

Amone: mbula 2

659

Yosiya: mbula 31

628

Yehoahaze: sanza 3

Yehoyakime: mbula 11

618

Yehoyakine: sanza 3, mikolo 10

617

Zidikiya: mbula 11

607

Nebukadenezare ná bato ya Babilone babebisi Yerusaleme ná tempelo na yango. Zidikiya, mokonzi ya nsuka ya libota ya Davidi awa na mabele, alongwe na kiti ya bokonzi

Bakonzi ya bokonzi ya nɔrdi (Ekobi)

s. 803 L.T.B.

Zekaria: endimami ete ayangelaki kaka sanza 6

Zekaria abandaki koyangela mwa moke, kasi emonani ete azwaki bokonzi nyonso kaka tii na s. 792

s. 791

Shalume: sanza 1

Menaheme: mbula 10

s. 780

Pekahia: mbula 2

s. 778

Peka: mbula 20

s. 758

Hoshea: mbula 9 banda s. 748

s. 748

Balobaka ete bokonzi ya Hoshea epikamaki mpenza to ntango mosusu azwaki lisungi ya Tiglate-pilesere III, mokonzi ya Asiri na s. 748

740

Asiri elongi Samaria, ezwi Yisraele; yango nde nsuka ya Yisraele, bokonzi ya mabota zomi ya nɔrdi

 • Basakoli

 • Yisaya

 • Mika

 • Sefania

 • Yirimia

 • Nahumu

 • Habakuku

 • Danyele

 • Ezekiele

 • Obadia

 • Hosea