Masese 29:1-27

  • Mwana oyo asalaka oyo alingi ayokisaka nsɔni (15)

  • Soki emonaneli ezali te, bato basalaka oyo balingi (18)

  • “Moto ya nkandankanda abimisaka kowelana” (22)

  • Moto ya komikitisa azwaka nkembo (23)

  • Kobanga moto ezali motambo (25)

29  Moto oyo bapameli mbala na mbala, kasi azali kaka kokómisa motóna ye makasi*+Akobukana na mbala moko, mpe elikya ya kobikisama ekozala te.+   Ntango bato ya sembo* bazali mingi, bato basepelaka,Kasi ntango moto mabe azali koyangela, bato bamilelaka.*+   Moto oyo alingaka bwanya asepelisaka tata na ye,+Kasi moto oyo asalaka boninga na basi ya ndumba abebisaka bomɛngo na ye.+   Na bosembo, mokonzi atɛlɛmisaka mboka,+Kasi moto oyo alukaka kanyaka abebisaka yango.   Mobali oyo azali kolobela mozalani na ye maloba sukaliEzali lokola azali kotya motambo liboso ya makolo na ye.+   Soki moto mabe abuki mibeko, yango etyaka ye na motambo,+Kasi moto ya sembo agangaka na esengo mpe asepelaka.+   Moto ya sembo atungisamaka mpo na lotomo ya babola,+Kasi moto mabe atungisamaka mpo na yango te.+   Bato ya lofundo bapelisaka mɔtɔ na engumba,+Kasi bato ya bwanya bakitisaka nkanda.+   Ntango moto ya bwanya abandi kowelana na zoba,Eloko ebimaka kuna ezali kaka makɛlɛlɛ mpe kotyola.+ 10  Bato oyo balingaka kosopa makila bayinaka moto nyonso oyo asali likambo te,*+Mpe balukaka koboma bato ya sembo.* 11  Zoba abimisaka nkanda*na ye nyonso polele,+Kasi moto ya bwanya afandaka kimya mpe apekisaka yango.+ 12  Ntango mokonzi azalikotya likebi na malobaya lokuta,Basaleli na ye nyonso bakómaka bato mabe.+ 13  Mobola ná monyokoli bakokani na likambo oyo:* Yehova angɛngisaka miso na bango nyonso mibale.* 14  Ntango mokonzi azali kosambisa babola na bosembo,+Kiti na ye ya bokonzi ekopikama makasimpo na libela.+ 15  Fimbo* mpe mpamela epesaka bwanya,+Kasi mwana oyo batiki asala oyo alingi akoyokisa mama na ye nsɔni. 16  Ntango bato mabe bakómi mingi, kobuka mibeko ekómaka mingi,Kasi bato ya sembo bakomona kokwea na bango.+ 17  Pesá mwana na yo disiplini mpe akopemisa yo;Mpe akopesa yo esengo mingi.+ 18  Esika emonaneli* ezali te, bato bazalaka na komipekisa te,+Kasi esengo na bato oyo bazali kotosa mobeko.+ 19  Mosaleli akomitika te básembola ye kaka na maloba,Mpo ata soki akangi ntina azali kotosa te.+ 20  Omoni moto oyo azali koloba kozanga kokanisa?+ Elikya ezali mingi mpo na zoba koleka mpo na ye.+ 21  Soki ozali kobondelabondela mosaleli banda bolengena ye,Na nsuka akokóma motooyo azangi botɔndi. 22  Moto ya nkandankanda abimisaka kowelana;+Moto ya nkanda makasi abukaka mibeko mingi.+ 23  Lolendo ya moto ekokitisa ye,+Kasi moto oyo azali na elimo ya komikitisa akozwa nkembo.+ 24  Moto oyo asalaka boninga na moyibi azali komiyina. Bakobenga ye apesa litatoli,* kasi akoloba eloko te.+ 25  Kolɛnga* liboso ya bato ezali motambo,+Kasi moto oyo azali kotyela Yehova motema akobatelama.+ 26  Bato mingi balukaka kokutana na mokonzi mpo na kosɛnga lisalisi,*Kasi Yehova nde akataka likambo na bosembo.+ 27  Moto ya sembo ayinaka moto ya kozanga bosembo,+Kasi moto mabe ayinaka moto oyo azangi mbeba.+

Maloba na nse

Lil., “nkingo makasi.”
To, “bayengebene.” Talá Ndimbola ya maloba.
To, “bakimelaka.”
To, “bato oyo bazangi mbeba.”
To mbala mosusu, “moto ya kolongobana alukaka kobatela bomoi na ye.”
Lil., “elimo.”
Elingi koloba, “apesaka bango bomoi.”
Lil., “bakutani.”
To, “Disiplini; Etumbu.”
To, “litambwisi oyo euti na Nzambe.”
To, “Akoki koyoka ndai oyo ekangani na elakeli mabe.”
To, “Kobanga.”
To mbala mosusu, “balukaka kondimama na mokonzi.” Lil., “balukaka elongi ya mokonzi.”