Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A7-E

Makambo minene ya bomoi ya Yesu awa na mabele—Mosala monene ya Yesu na Galile (Eteni 3) mpe na Yudea

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

32, nsima ya Elekeli

Mbu ya Galile; Betesaida

Bazali kokende Betesaida na masuwa, Yesu akebisi bayekoli na levire ya Bafarisai; abikisi mokufi-miso

16:5-12

8:13-26

   

Na Kaisaria ya Filipe

Bafungola ya Bokonzi; asakoli liwa mpe lisekwa na ye

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Soki Ng. Heremone

Kobongwana; Yehova alobi

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Na Kaisaria ya Filipe

Abikisi mwana mobali oyo azalaki na bademo

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galile

Asakoli lisusu liwa na ye

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernaume

Mpako na mbongo euti na mbisi

17:24-27

     

Oyo aleki na kati ya Bokonzi; ndakisa ya mpate oyo ebungi mpe moombo oyo aboyi kolimbisa

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galile-Samaria

Akei na Yerusaleme, ayebisi bayekoli bátika nyonso mpo na Bokonzi

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Mosala ya Yesu na Yudea

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

32, Fɛti ya Batabernakle (to ya Bandako ya matiti)

Yerusaleme

Ateyi na Fɛti; bakonzi batindi bato bákanga ye

     

7:11-52

“Nazali pole ya mokili”; abikisi moto abotamá miso ekufá

     

8:12–9:41

Soki Yudea

Atindi bato 70; bazongi na esengo

   

10:1-24

 

Yudea; Betani

Mosamaria ya motema malamu; akei na ndako ya Maria ná Marta

   

10:25-42

 

Soki Yudea

Ateyi lisusu libondeli ya ndakisa; ndakisa ya moninga ya mbamba

   

11:1-13

 

Abimisi bademo na mosapi ya Nzambe; akopesa kaka elembo ya Yona

   

11:14-36

 

Alei epai ya Mofarisai; apameli bokosi ya Bafarisai

   

11:37-54

 

Bandakisa: mozwi oyo azangi bwanya mpe kapita ya sembo

   

12:1-59

 

Abikisi mwasi ebɔsɔnɔ na Sabata; ndakisa ya mbuma ya mutarde mpe levire

   

13:1-21

 

32, Fɛti ya Bofungoli

Yerusaleme

Mobateli ya mpate mpe lopango ya bampate; bakobamba ye mabanga; akei Betani katisá Yordani

     

10:1-39