Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A7-D

Makambo minene ya bomoi ya Yesu awa na mabele—Mosala monene ya Yesu na Galile (Eteni 2)

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

31 to 32

Pene na Kapernaume

Apesi bandakisa oyo etali Bokonzi

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Mbu ya Galile

Akitisi mopɛpɛ makasi na masuwa

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Etúká ya Gadara

Atindi bademo bákɔta na bangulu

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Soki na Kapernaume

Abikisi mwasi oyo atangaka makila; asekwisi mwana ya Yairuse

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaume (?)

Abikisi mokufi-miso mpe baba

9:27-34

     

Nazarete

Baboyi ye lisusu na mboka na ye

13:54-58

6:1-5

   

Galile

Mobembo ya misato; atindi bantoma mpo bápalanganisa mosala

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiase

Erode akati Yoane Mobatisi motó; Erode abangi Yesu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, pene na Elekeli (Yn 6:4)

Kapernaume (?); N-Ɛ ya Mbu ya Galile

Bantoma bauti mosala ya kosakola; Yesu aleisi mibali 5000

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

N-Ɛ ya Mbu ya Galile; Genezarete

Bato balingi bátya Yesu mokonzi; atamboli likoló ya mai; abikisi bato

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaume

Alobi ye “limpa ya bomoi”; mingi babɛti libaku mpe bakei

     

6:22-71

32, nsima ya Elekeli

Soki Kapernaume

Amonisi polele bonkɔkɔ ya bato

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolisi

Abikisi mwana ya mwasi Mofenisia ya Siri; aleisi mibali 4000

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadane

Akopesa kaka elembo ya Yona

15:39–16:4

8:10-12