Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

A7-C

Makambo minene ya bomoi ya Yesu awa na mabele—Mosala monene ya Yesu na Galile (Eteni 1)

NTANGO

ESIKA

LIKAMBO

MATAI

MARKO

LUKA

YOANE

30

Galile

Yesu asakoli mbala ya liboso ete “Bokonzi ya likoló ekómi pene”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazarete; Kapernaume

Abikisi mwana ya mokonzi; atángi rulo ya Yisaya; akei na Kapernaume

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Mbu ya Galile, pene na Kapernaume

Abengi bayekoli minei: Simo ná Andre, Yakobo ná Yoane

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaume

Abikisi mama-bokilo ya Simo ná bato mosusu

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galile

Mobembo ya liboso, ná bango minei

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Abikisi moto ya maba; ebele ya bato

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaume

Abikisi moto oyo azali koningana te

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Abengi Matai; alei ná bakɔngɔli-mpako; likambo ya kokila bilei

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Yudea

Asakoli na basinagoga

   

4:44

 

31, Elekeli

Yerusaleme

Abikisi moto ya maladi na Betezata; Bayuda baluki koboma ye

     

5:1-47

Ntango auti Yerusaleme (?)

Bayekoli babuki mbuma na Sabata; Yesu “Nkolo ya Sabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galile; Mbu ya Galile

Abikisi moto lobɔkɔ na Sabata; ebele ya bato balandi ye; abikisi lisusu bato

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Ng. pene na Kapernaume

Aponi bantoma 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Pene na Kapernaume

Asali Lisolo likoló ya Ngomba

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaume

Abikisi mosaleli ya mokonzi moko

8:5-13

 

7:1-10

 

Naine

Asekwisi mwana oyo tata akufá

   

7:11-17

 

Tiberiase; Galile (Naine to penepene)

Yoane atindi bayekoli epai ya Yesu; solo emonisami epai ya bana mike; ekanganeli ya pɛtɛɛ

11:2-30

 

7:18-35

 

Galile (Naine to penepene)

Mwasi mosumuki asopi mafuta na makolo na ye; lisese ya bato ya nyongo

   

7:36-50

 

Galile

Mobembo ya mibale ná batoma 12

   

8:1-3

 

Abimisi bademo; ekolimbisama te

12:22-37

3:19-30

   

Akopesa kaka elembo ya Yona

12:38-45

     

Mama ná bandeko na ye bayei; alobi bayekoli nde bandeko na ye

12:46-50

3:31-35

8:19-21