Lè nou rankontre pwoblèm ki konplike, nou ka santi nou pa gen kè kontan ak lapè ankò. Poutan, Labib ede anpil anpil moun fè fas ak presyon yo jwenn chak jou, li ede yo diminye pwoblèm ak tètchaje yo genyen e li ede yo bay lavi yo yon sans. Labib ka ede w gen kè kontan tou.