Nou kontan envite w vin asiste kongrè twa jou Temwen Jewova yo ap òganize pou ane sa a.

KÈK PATI ENTERESAN

  • Diskou ak entèvyou: W ap aprann kèk bon fason ou ka mete kouraj sou ou pou w fè fas ak pwoblèm ou jwenn kounye a e ak sa w pral jwenn pi devan.

  • Videyo: W ap wè sa kèk moun, e menm senk nan bèt yo, ka aprann ou nan domèn kouraj.

  • Diskou piblik: W ap konprann rezon ki fè Jezi te di yon papa ki te nan lapenn pou pitit li: “Ou pa bezwen pè.” ⁠(Mak 5:36). W ap koute yon diskou ki baze sou Bib la y ap bay nan dimanch maten ki gen tit: “Ki jan esperans rezirèksyon an ban nou kouraj?”

  • Fim: Dimanch aprèmidi, w ap wè rezon ki fè Jonas te pè al fè sa Bondye te mande l fè a epi li te kouri.

KI MOUN K AP KA ASISTE L?

Tout moun. Ou pap peye pou w antre, e yo pap fè lakòlèt.

Ou ka gade tout pwogram nan, epi w ka gade yon videyo sou kongrè nou yo.