Zouti sa yo ki la pou n etidye Bib la ka ede nou etidye Labib tikras pa tikras, sa k ap ban nou kè kontan e k ap ankouraje nou.