Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Marburg, Almay — Y ap pale sou mesaj espwa ki nan Bib la toupre yon kan refijye

  Almay: kèk chif

  • 81 083 551 moun

  • 165 754 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 2 187 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 489 moun

 • Idanre, Nijerya — Y ap ofri Toudegad

  Nijerya: kèk chif

  • 182 201 962 moun

  • 367 103 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 6 145 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 496 moun

 • Ri San José, San Juan, Pòtoriko — Y ap ofri liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a

  Pòtoriko: kèk chif

  • 3 683 200 moun

  • 25 832 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 324 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 143 moun

 • Honiara, zile Solomon — Y ap preche mesaj ki nan Bib la nan lang pidjin

  Zile Solomon: kèk chif

  • 584 020 moun

  • 1 962 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 51 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 298 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 4 2016 Labib — Yon liv ki chape anba anpil danje

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

MARI AK MADANM / PARAN

Anseye timoun ou yo pou yo vin moun ki responsab

Ki jan egzanp Jezi ka ede w vin yon pi bon paran?

JÈN YO

Byen boule ak frè w ak sè w

Sèvi ak fich aktivite sa a pou w idantifye pwoblèm ou genyen ak frè w oswa ak sè w, pou w analize pwoblèm yo e pou w rezoud yo.

TIMOUN

Non ou se Jewova (Kantik 138)

Chante kantik sa a pou w fè louwanj pou non Jewova.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy