Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Las Pilas, Nikaragwa — Y ap pale sou Bib la

  Nikaragwa: kèk chif

  • 6 155 700 moun

  • 28 642 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 485 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 215 moun

 • Abidjan, Kotdivwa — Yon Temwen Jewova k ap ofri bwochi Koute Bondye a

  Kotdivwa: kèk chif

  • 23 842 311 moun

  • 11 133 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 317 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 2 142 moun

 • Vaduz, Lichtennchtayn — Y ap ofri bwochi Bon nouvèl Bondye bay la!

  Lichtennchtayn: kèk chif

  • 37 623 moun

  • 89 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 423 moun

 • Manila, Filipin — Y ap pataje mesaj ki sot nan Bib la ak moun nan zòn Intramuros

  Filipin: kèk chif

  • 100 981 437 moun

  • 209 131 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 3 315 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 483 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

REVEYE N!

No 5 2017 | Kèk konsèy ki ka sove lavi nou lè gen katastwòf

TOUDEGAD

No 5 2017 | Ki sa Bib la di sou zanj?

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Aprann pitit ou gen imilite

Ou ka aprann pitit ou gen imilite san w pa fè santi l li pa vo anyen.

Jèn yo

Jis nan ki pwen m montre m responsab?

Gen jèn ki gen plis libète pase lòt. Ki sa k fè diferans lan?

Timoun

Padone ak tout kè nou

Ki jan n ta dwe trete yon lòt moun ki fè nou yon bagay ki mal?

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy