Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Mindelo, Kapvè — Y ap ofri bwochi Bon nouvèl Bondye bay la!

  Kapvè: kèk chif

  • 545 993 moun

  • 2 143 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 35 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 255 moun

 • Nan sid peyi Islann — Y ap itilize liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou yo preche yon kiltivatè nan lang islandè

  Islann: kèk chif

  • 318 000 moun

  • 379 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 7 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 839 moun

 • Phnom Penh, Kanbòj — Y ap pataje mesaj ki nan Bib la

  Kanbòj: kèk chif

  • 15 577 899 moun

  • 924 pwoklamatè k ap preche moun Labib

  • 14 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 16 859 moun

 • Sepupa, Botswana: Y ap preche yon pechè pwason ki bò rivyè Okavango a

  Botswana: kèk chif

  • 2 262 000 moun

  • 2 153 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 46 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 1 051 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 1 2016 Èske l bon pou nou onèt?

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy

Opsyon ki fè l pi fasil pou w itilize sit la