Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Plaj Malindi, Kenya — Y ap ofri liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a

  Kenya: kèk chif

  • 47 233 491 moun

  • 28 005 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 619 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 1 687 moun

 • Weltevrede, pwovens Mpumalanga, Afrik disid — Y ap envite yon dam Ndebele vin asiste reyinyon nan yon Sal Wayòm

  Afrik disid: kèk chif

  • 54 490 000 moun

  • 100 082 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 2 108 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 544 moun

 • Talahasi, Florid, Etazini — Y ap montre videyo Ki sa yo fè nan yon Sal Wayòm? nan

  Etazini: kèk chif

  • 321 773 600 moun

  • 1 231 867 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 14 063 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 261 moun

 • Baler, Pwovens Owowa , Filipin — Y ap envite moun nan zòn nan vin asiste yon reyinyon piblik

  Filipin: kèk chif

  • 100 621 100 moun

  • 201 761 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 3 246 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 499 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 6 2016 Vizyon ki bay limyè sou monn envizib la

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Fason nou ka montre nou konn apresye

Lè mari ak madanm fè efò pou yo remake bèl kalite youn lòt genyen e pou yo di sa, y ap gen pi bon relasyon. Ki sa k ka ede w vin gen apresyasyon?

Jèn yo

Ki jan m ka jwenn yon ti moman prive?

Èske w santi se kòmsi paran w vle antre nan vi prive w? Èske gen yon bagay ou ka fè pou w redui santiman sa a?

Timoun

‘Jewova kreye tout bagay’

Èske w konnen ki premye bagay Bondye te kreye? Aprann ansanm ak Kalèb nan ki lòd Bondye te kreye bagay yo.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy