Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Lucerne, Laswis — Y ap pase yon videyo biblik ki sou jw.org.

  Laswis: kèk chif

  • 8 237 666 moun

  • 19 219 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 270 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 429 moun

 • Nonsan-si, Chungnam, Kore disid — Y ap pataje mesaj ki nan Bib la ak yon moun k ap met manje nan yon resipyan.

  Kore disid: kèk chif

  • 50 293 000 moun

  • 100 544 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 358 kongregasyon

  • Temwen Jewova pou 500 moun

 • Prag, Repiblik tchèk — Y ap sèvi ak liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou yo etidye Labib ak yon moun.

  Repiblik tchèk: kèk chif

  • 10 541 466 moun

  • 16 269 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 226 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 648 moun

 • Tou pre vòlkan Kalbouko nan Chili — Y ap pale sou esperans Bib la bay pou n viv pou toutan nan yon paradi sou tè a.

  Chili: kèk chif

  • 18 006 407 moun

  • 76 296 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 963 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 236 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 5 2016 Ki kote nou ka jwenn konsolasyon?

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Prepare pitit ou ki adolesan pou lè yo granmoun

Èske w ap leve yon timoun ki adolesan? Si repons lan se wi, ki jan w ka ede l vin yon granmoun ki responsab?

Jèn yo

Ki sa m ka fè si paran m malad?

Se pa ou sèlman kòm jèn k ap fè fas ak sitiyasyon sa a. Aprann ki sa k te ede de jèn fè fas ak eprèv sa a.

Timoun

Ann aprann liv ki nan Bib la — 2yèm pati

Fich sa yo ap ede w sonje liv ki nan Bib la soti nan liv Jeremi an rive nan liv Malachi a.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy