Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Prag, Repiblik tchèk — Y ap sèvi ak liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou yo etidye Labib ak yon moun.

  Repiblik tchèk: kèk chif

  • 10 541 466 moun

  • 16 269 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 226 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 648 moun

 • Tou pre vòlkan Kalbouko nan Chili — Y ap pale sou esperans Bib la bay pou n viv pou toutan nan yon paradi sou tè a.

  Chili: kèk chif

  • 18 006 407 moun

  • 76 296 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 963 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 236 moun

 • Buea, Kamewoun — Yon Temwen k ap preche yon moun ki konn ranmase fèy pou fè te, toupre montay Kamewoun

  Kamewoun: kèk chif

  • 22 637 185 moun

  • 41 376 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 339 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 547 moun

 • Pari, Lafrans — Yon Temwen Jewova k ap pale sou mesaj ki nan Bib la, bò rivyè Seine nan

  Lafrans: kèk chif

  • 64 200 000 moun

  • 127 444 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 702 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 504 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 4 2016 Labib — Yon liv ki chape anba anpil danje

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

MARI AK MADANM / PARAN

Prepare pitit ou ki adolesan pou lè yo granmoun

Èske w ap leve yon timoun ki adolesan? Si repons lan se wi, ki jan w ka ede l vin yon granmoun ki responsab?

JÈN YO

Annou viv yon fason ki fè Bondye plezi (3yèm pati)

Sa mande anpil efò pou nou konfòme lavi nou selon prensip Bondye yo. Èske efò yo vo lapèn?

TIMOUN

Fè nou gen kran (Kantik 137)

Jewova ka ba w fòs ak kouraj pou w kontinye preche nan non l.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy