Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Stelènbòs, Afrik disid — Y ap preche yon kiltivatè rezen toupre Kap Tòn

  Afrik disid: kèk chif

  • 54 490 000 moun

  • 102 606 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 2 105 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 531 moun

 • Kamaishi, Japon — Temwen Jewova yo k ap pale ak kèk moun ki te chape nan tranblemnan ak sounami ki te fèt nan ane 2011 lan e k ap viv nan abri pwovizwa

  Japon: kèk chif

  • 126 573 481 moun

  • 214 173 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 3 059 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 591 moun

 • Finmaksvida, Nòvèj — Y ap preche nan tèritwa moun Sami yo

  Nòvèj: kèk chif

  • 5 211 000 moun

  • 11 664 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 168 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 447 moun

 • Atoll Apataki, Polinezi franse — Y ap itilize liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou yo kondui etid biblik gratis

  Polinezi franse: kèk chif

  • 268 207 moun

  • 3 206 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 46 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 84 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

REVEYE N!

No 1 2017 Anpil jèn fè depresyon. Sa k fè sa? Ki sa k ka ede yo?

TOUDEGAD

No 1 2017 Fason nou ka pi byen pwofite lekti Labib n ap fè

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Fason nou ka montre nou konn apresye

Lè mari ak madanm fè efò pou yo remake bèl kalite youn lòt genyen e pou yo di sa, y ap gen pi bon relasyon. Ki sa k ka ede w vin gen apresyasyon?

Jèn yo

Èske pa gen anyen mal nan flète?

Ki sa flète ye egzakteman? Poukisa kèk moun fè l? Èske pa gen okenn danje nan sa?

Timoun

Mak pa t abandone

Ki difikilte Mak te jwenn epi ki byenfè li te jwenn lefètke l pa t abandone?

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy