Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Lucerne, Laswis — Y ap pase yon videyo biblik ki sou jw.org.

  Laswis: kèk chif

  • 8 237 666 moun

  • 19 219 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 270 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 429 moun

 • Nonsan-si, Chungnam, Kore disid — Y ap pataje mesaj ki nan Bib la ak yon moun k ap met manje nan yon resipyan.

  Kore disid: kèk chif

  • 50 293 000 moun

  • 100 544 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 358 kongregasyon

  • Temwen Jewova pou 500 moun

 • Prag, Repiblik tchèk — Y ap sèvi ak liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a pou yo etidye Labib ak yon moun.

  Repiblik tchèk: kèk chif

  • 10 541 466 moun

  • 16 269 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 226 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 648 moun

 • Tou pre vòlkan Kalbouko nan Chili — Y ap pale sou esperans Bib la bay pou n viv pou toutan nan yon paradi sou tè a.

  Chili: kèk chif

  • 18 006 407 moun

  • 76 296 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 963 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 236 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 5 2016 Ki kote nou ka jwenn konsolasyon?

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Ki jan fanmi w ka viv ak kè kontan?

Jewova, Bondye ki gen kè kontan an vle pou fanmi yo viv ak kè kontan. Gade konsèy Bib la bay k ap ede mari yo, madanm yo, paran yo ak timou yo viv ak kè kontan.

Jèn yo

Chèche gen menm pwennvi ak Bondye sou lavi (2yèm pati)

Nonsèlman gid pou etid sa a ap ede w chèche konn plis sou sa w kwè konsènan transfizyon san, men tou, l ap ede w esplike lòt moun sa w kwè.

Timoun

Jewova byen fè tout bagay

Bondye fè yon pakèt bagay estrawòdinè! Ki sa w pi renmen ladan yo?

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy