Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Chachapoya, Pewou — Y ap pale sou Wayòm Bondye a ann espayòl ak yon kiltivatè

  Pewou: kèk chif

  • 31 826 018 moun

  • 127 855 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 448 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 249 moun

 • Vyèn, Otrich — Y ap ofri piblikayson ki baze sou Bib la nan zòn Maria-Theresien-Platz

  Otrich: kèk chif

  • 8 699 730 moun

  • 21 561 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 299 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 403 moun

 • Vil Rovinj, Kwowasi — Y ap ofri bwochi Bon nouvèl Bondye bay la!

  Kwowasi: kèk chif

  • 4 240 000 moun

  • 5 335 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 64 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 795 moun

 • Distri Matobo, Zimbabwe — Y ap preche moun yo lakay yo

  Zimbabwe: kèk chif

  • 15 764 255 moun

  • 45 640 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 242 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 345 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 1 2017 Fason nou ka pi byen pwofite lekti Labib n ap fè

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Fason nou ka montre nou konn apresye

Lè mari ak madanm fè efò pou yo remake bèl kalite youn lòt genyen e pou yo di sa, y ap gen pi bon relasyon. Ki sa k ka ede w vin gen apresyasyon?

Jèn yo

Adorasyon Bondye apwouve (2yèm pati)

Èske l sifi pou n annik kwè nan Bondye pou n ka jwenn apwobasyon l? Oswa èske Bondye atann plis nan men adoratè l yo?

Timoun

Respekte lakay Jewova

Ki jan nou ka montre bonjan respè pou kay Jewova a, kote nou adore l la?

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy