Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Tou pre vòlkan Kalbouko nan Chili — Y ap pale sou esperans Bib la bay pou n viv pou toutan nan yon paradi sou tè a.

  Chili: kèk chif

  • 18 006 407 moun

  • 76 296 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 963 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 236 moun

 • La Guardia, Bolivi — Y ap pale sou Bib la

  Bolivi: kèk chif

  • 10 725 000 moun

  • 25 174 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 329 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 426 moun

 • Buea, Kamewoun — Yon Temwen k ap preche yon moun ki konn ranmase fèy pou fè te, toupre montay Kamewoun

  Kamewoun: kèk chif

  • 22 637 185 moun

  • 41 376 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 339 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 547 moun

 • Pari, Lafrans — Yon Temwen Jewova k ap pale sou mesaj ki nan Bib la, bò rivyè Seine nan

  Lafrans: kèk chif

  • 64 200 000 moun

  • 127 444 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 702 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 504 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 4 2016 Labib — Yon liv ki chape anba anpil danje

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

MARI AK MADANM / PARAN

Prepare pitit ou ki adolesan pou lè yo granmoun

Èske w ap leve yon timoun ki adolesan? Si repons lan se wi, ki jan w ka ede l vin yon granmoun ki responsab?

JÈN YO

Fikse kèk limit

Aprann ki jan pou w ede yon zanmi w ki pa menm sèks avè w konprann relasyon w gen avè l.

TIMOUN

Lè pou jwe oswa lè pou ret kalm

Ti tèks sa a ka ede w aprann timoun piti ou genyen yo Sal Wayòm nan pa yon kote pou yo kouri oswa jwe.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy