Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • San Miguel de Allende, eta Guanajuato, Meksik — Y ap li yon vèsè nan Bib la pou ankouraje moun

  Meksik: kèk chif

  • 121 856 500 moun

  • 832 981 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 13 088 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 146 moun

 • Rostock, Almay — Y ap pataje yon panse ankourajan nan Bib la pandan y ap preche sou bato

  Almay: kèk chif

  • 81 083 551 moun

  • 165 754 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 2 187 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 489 moun

 • Vilaj Daraengi, zile Namhae-do, Kore disid — Y ap ofri bwochi Koute Bondye a

  Kore disid: kèk chif

  • 50 293 000 moun

  • 100 544 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 358 kongregasyon

  • Temwen Jewova pou 500 moun

 • Montreux, Swis — Y ap ofri piblikasyon ki baze sou Bib la toupre Château de Chillon

  Swis: kèk chif

  • 8 237 666 moun

  • 19 219 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 270 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 429 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 3 2016 Lè w gen yon moun pa w ki mouri

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

MARI AK MADANM / PARAN

Ki sa k ka bay kè kontan nan yon fanmi?

Gen kèk moun ki panse lajan ap fè fanmi yo gen kè kontan, men, èske se sa ki vrèman enpòtan pou gen kè kontan nan yon fanmi?

JÈN YO

Poukisa Bondye pèmèt soufrans? (2yèm pati)

Ekriti yo bay yon repons klè pou kesyon difisil sa a.

TIMOUN

Jezi lè l te tibebe

Anseye pitit ou konsènan nesans Jezi.

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy

Opsyon ki fè l pi fasil pou w itilize sit la