Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Bichkèk, Kigistan — Y ap montre videyo Poukisa nou dwe etidye Labib? la nan lang kigiz.

  Kigistan: kèk chif

  • 6 019 500 moun

  • 5 178 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 69 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 1 163 moun

 • Kounene, Namibi — Y ap preche moun Imba yo ak bwochi Koute Bondye pou w viv pou toutan an nan lang Ereyo

  Namibi: kèk chif

  • 2 459 000 moun

  • 2 448 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 44 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 1 004 moun

 • Zagrèb, Kwowasi — Y ap pataje mesaj espwa ki nan Bib la

  Kwowasi: kèk chif

  • 4 240 000 moun

  • 5 335 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 64 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 795 moun

 • Pò Wetmata, Okland, Nouvèl Zelann — Yon fason enfòmèl, y ap pataje mesaj ki nan Bib la ak yon pechè pwason

  Nouvèl Zelann: kèk chif

  • 4 718 126 moun

  • 14 242 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 186 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 331 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

REVEYE N!

No 2 2017 | Ki sa k kache dèyè bagay mistik?

TOUDEGAD

No 2 2017 | Èske w ap aksepte pi gwo kado Bondye bay la?

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mari ak madanm / Paran

Li enpòtan pou n ba yo fè travay

Èske pafwa w konn santi w renka pou w bay pitit ou travay pou l fè? Si wi, gade ki jan fè travay ka aprann pitit ou pran responsablite epi ba l kè kontan.

Jèn yo

Èske m ta dwe gen plis zanmi?

Ou ka santi w alèz nan yon ti gwoup zanmi, men sa pa toujou bon. Sa k fè sa?

Timoun

Lavi Jezi

Ki sa Jezi te fè lè l te sou tè a e ki sa l pral reyalize talè konsa?

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Jwenn Videyo

Chèche nan bibliyotèk nou genyen sou Entènèt kote w ap jwenn videyo.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy