Opsyon ki pèmèt ou gen aksè

Chwazi lang nan

Al gade sa k anndan l

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen
 • Montreux, Swis — Y ap ofri piblikasyon ki baze sou Bib la toupre Château de Chillon

  Swis: kèk chif

  • 8 237 666 moun

  • 19 219 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 270 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 429 moun

 • Manila, Filipin — Y ap pataje mesaj ki sot nan Bib la ak moun nan zòn Intramuros

  Filipin: kèk chif

  • 100 621 100 moun

  • 201 761 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 3 246 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 499 moun

 • Lahavàn, Kiba — Y ap preche kay an kay nan vil Lahavàn

  Kiba: kèk chif

  • 11 258 597 moun

  • 96 487 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 1 524 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 117 moun

 • Istanboul, Tiki — Yon Temwen Jewova k ap ofri Réveillez-vous! nan lang tik

  Tiki: kèk chif

  • 77 700 000 moun

  • 2 611 pwoklamatè k ap anseye moun Labib

  • 31 kongregasyon

  • 1 Temwen Jewova pou 29 759 moun

OUVRI

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

FÈMEN

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

“Yo pral preche bon nouvèl sa a konsènan Wayòm nan sou tout tè a.” — Matye 24:14.

LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A

Li Labib sou Entènèt

TOUDEGAD

No 3 2016 Lè w gen yon moun pa w ki mouri

Temwen Jewova — Kiyès nou ye?

Nou soti nan plizyè santèn gwoup sosyal e nou pale plizyè santèn lang. Sa pa anpeche nou travay ansanm nan menm objektif. Sa k pi enpòtan an, nou vle onore Jewova, Bondye Bib la pale de li a e ki se Kreyatè tout bagay la. Nou fè tout sa n kapab pou nou imite Jezi Kris e nou fyè dèske nou se kretyen. Regilyèman, chak Temwen Jewova pase tan ap ede moun aprann laverite sou Bib la e sou Wayòm Bondye a. Piske n ap preche bon nouvèl la, oswa nou pale ak lòt moun sou Jewova Dye e sou Wayòm li an, tout moun konnen nou kòm Temwen Jewova.

Vizite sit nou an. Li Labib sou Entènèt. Aprann plis sou nou ak kwayans nou yo.

 

Mande yon etid biblik

Jwenn yon etid biblik gratis nan lè ak kote k ap pi bon pou ou.

Gade videyo yo

Gade videyo nou genyen sou Entènèt.

Ki kote Temwen Jewova yo jwenn lajan pou yo fè travay y ap fè a?

Aprann ki jan travay mondyal predikasyon an kontinye ap pwogrese san nou pa bezwen fè lakòlèt e san nou pa mande moun peye ladim.

Reyinyon Temwen Jewova yo

Chèche konnen ki kote nou reyini e ki fason nou adore.

Piblikasyon yo

Gade piblikasyon yo fèk mete sou sit la ak sa k te la deja yo.

Gade videyo nan lang siy

Etidye Bib la lè w itilize videyo nan lang siy

Opsyon ki fè l pi fasil pou w itilize sit la