Labib se yon liv ki pou tout moun. Li bay bonjan konsèy ki ka ede moun marye yo viv pi byen e ki ka ede paran yo pi byen leve pitit yo *.

^ § 2 Yo chanje non kèk moun nan seksyon sa a.