• 240 peyi kote Temwen Jewova yo konn reyini pou yo adore Bondye

  • 8 579 909 Temwen Jewova

  • 10 079 709 etid Labib gratis nou fè ak moun yo

  • 20 329 317 moun ki te asiste Memoryal lanmò Kris la

  • 119 954 kongregasyon