Al gade sa k anndan l

Aktivite Temwen Jewova yo

NOU ITIL KOMINOTE A

Yon prizonye apre lòt te chanje lavi yo

Nan peyi Espay, Temwen Jewova yo etidye Labib avèk 600 prizonye. Aprann ki jan travay ansèyman biblik la te chanje lavi yon prizonye.

NOU ITIL KOMINOTE A

Yon prizonye apre lòt te chanje lavi yo

Nan peyi Espay, Temwen Jewova yo etidye Labib avèk 600 prizonye. Aprann ki jan travay ansèyman biblik la te chanje lavi yon prizonye.

Yon Bib ki gen de mèt wotè

Gade jan yo fè Labib an bray nan anpil lang.

Videyo: Toudegad: Y ap pibliye l depi 1879

Gade ki jan yo chanje fason peryodik ki plis pibliye nan monn nan parèt ofiramezi tan ap pase.

Travay predikasyon nou an

Lekòl Galaad gen 70 an

Jou ki te 1ye fevriye 1943 a, premye klas nan yon lekòl espesyal te kòmanse fonksyone nan vil Nouyòk. Lekòl sa a fòme plizyè milye moun pou yo ka ede lòt moun aprann konnen Jewova.

Lekòl Galaad gen 70 an

Jou ki te 1ye fevriye 1943 a, premye klas nan yon lekòl espesyal te kòmanse fonksyone nan vil Nouyòk. Lekòl sa a fòme plizyè milye moun pou yo ka ede lòt moun aprann konnen Jewova.

Travay edisyon nou an

Bon nouvèl la nan Lèzann

Moun ki pale Kechwa nan Pewou yo ap pwogrese paske yo gen piblikasyon ak Tradiksyon monn nouvo a nan lang manman yo.

Bon nouvèl la nan Lèzann

Moun ki pale Kechwa nan Pewou yo ap pwogrese paske yo gen piblikasyon ak Tradiksyon monn nouvo a nan lang manman yo.

Aktivite espesyal

Moman ki pi enteresan nan gradyasyon 134yèm klas Lekòl Galaad

Lekòl sa gentan fòme anpil misyonè nan 70 ane ki sot pase yo. Gade moman sa yo nan pwogram gadyasyon an.

Moman ki pi enteresan nan gradyasyon 134yèm klas Lekòl Galaad

Lekòl sa gentan fòme anpil misyonè nan 70 ane ki sot pase yo. Gade moman sa yo nan pwogram gadyasyon an.

Pwojè konstriksyon

Agrandisman lokal ki nan Wòlkil la

Gade videyo sa yo ki tou kout sou travay ki t ap fèt sa pa gen lontan sou chantye Wòlkil la.

Agrandisman lokal ki nan Wòlkil la

Gade videyo sa yo ki tou kout sou travay ki t ap fèt sa pa gen lontan sou chantye Wòlkil la.

Nou itil kominote a

Èd pou prizonye yo

Gade ki jan verite ki nan Bib la adousi kè prizonye yo e yo fè lavi yo vin pi bon.

Èd pou prizonye yo

Gade ki jan verite ki nan Bib la adousi kè prizonye yo e yo fè lavi yo vin pi bon.

Lavi nan Betèl

Sa yo te fè lè te gen dife

Fòmasyon nou te resevwa a te itil nou anpil pou gwo eksperyans sa a.

Sa yo te fè lè te gen dife

Fòmasyon nou te resevwa a te itil nou anpil pou gwo eksperyans sa a.

Nou suiv prensip ki nan Bib la

Mwen vin wè moun yon lòt fason

Sobantu te etidye verite ki nan Bib la, li te sispann viv tankou bandi. Kounye a, l ap vizite vwazen l yo pou l anseye yo alavni pap gen krim ak gang ankò.

Mwen vin wè moun yon lòt fason

Sobantu te etidye verite ki nan Bib la, li te sispann viv tankou bandi. Kounye a, l ap vizite vwazen l yo pou l anseye yo alavni pap gen krim ak gang ankò.