Al gade sa k anndan l

Aktivite Temwen Jewova yo

TRAVAY EDISYON

Fason nou distribye piblikasyon yo nan peyi Kongo

Temwen Jewova yo fè yon seri gwo vwayaj chak mwa pou yo livre Bib ak piblikasyon ki baze sou Bib la bay moun ki nan Repiblik Demokratik Kongo.

TRAVAY EDISYON

Fason nou distribye piblikasyon yo nan peyi Kongo

Temwen Jewova yo fè yon seri gwo vwayaj chak mwa pou yo livre Bib ak piblikasyon ki baze sou Bib la bay moun ki nan Repiblik Demokratik Kongo.

Y ap chèche ede kominote endijèn k ap viv Kanada yo

Temwen Jewova yo preche mesaj ki nan Bib la nan plizyè lang endijèn pou yo ede kominote endijèn yo aprann konnen Kreyatè a nan lang manman yo.

Yo ede refijye yo ann Ewòp santral

Refijye yo bezwen plis pase èd nan domèn fizik. Gen Temwen ki te pote yo volontè pou fè yo jwenn konsolasyon ak espwa grasa mesaj konsolasyon ki nan Bib la.

Travay predikasyon nou an

Charyo ann Almay yo “al an vakans”

Temwen Jewova yo mete charyo yo nan vil Bèlen, Kolòy, Anmbèg, Minik, ak lòt vil ankò. Èske piblikasyon sa yo te itil nan zòn kote alman yo al an vakans?

Charyo ann Almay yo “al an vakans”

Temwen Jewova yo mete charyo yo nan vil Bèlen, Kolòy, Anmbèg, Minik, ak lòt vil ankò. Èske piblikasyon sa yo te itil nan zòn kote alman yo al an vakans?

Travay edisyon nou an

Yo konfye yo tradiksyon “deklarasyon sakre Bondye yo” — Women 3:2

Temwen Jewova yo sèvi ak yon pakèt tradiksyon Labib pandan santan ki sot pase yo. Poukisa yo tradui Bib la nan lang anglè moun pale jodi a?

Yo konfye yo tradiksyon “deklarasyon sakre Bondye yo” — Women 3:2

Temwen Jewova yo sèvi ak yon pakèt tradiksyon Labib pandan santan ki sot pase yo. Poukisa yo tradui Bib la nan lang anglè moun pale jodi a?

Aktivite espesyal

Moman kle nan gradyasyon 136yèm klas Lekòl Galaad la

Nan pwogram gadyasyon an, gen diskou sou bagay espirityèl, entèvyou ak sèn sou eksperyans elèv yo te fè nan predikasyon.

Moman kle nan gradyasyon 136yèm klas Lekòl Galaad la

Nan pwogram gadyasyon an, gen diskou sou bagay espirityèl, entèvyou ak sèn sou eksperyans elèv yo te fè nan predikasyon.

Pwojè konstriksyon

Grann Bretay: 1ye albòm foto (soti janvye pou rive out 2015)

Gade ki pwogrè ki fèt nan konstriksyon biwo filyal Grann Bretay la toupre vil Chelmsford, nan Essex.

Grann Bretay: 1ye albòm foto (soti janvye pou rive out 2015)

Gade ki pwogrè ki fèt nan konstriksyon biwo filyal Grann Bretay la toupre vil Chelmsford, nan Essex.

Nou itil kominote a

Prezans yo nan Tour de France lan te bay moun yo konfyans

Temwen yo te mete charyo piblikasyon nan diferan etap Tour de France lan pou yo te pataje yon mesaj ki bay espwa ak konsolasyon ak moun yo.

Prezans yo nan Tour de France lan te bay moun yo konfyans

Temwen yo te mete charyo piblikasyon nan diferan etap Tour de France lan pou yo te pataje yon mesaj ki bay espwa ak konsolasyon ak moun yo.

Lavi nan Betèl

Ki sa yo fè nan biwo filyal Temwen Jewova yo?

N ap byen kontan akeyi moun k ap vin vizite nenpòt nan biwo filyal nou yo. Nou envite w fè sa.

Ki sa yo fè nan biwo filyal Temwen Jewova yo?

N ap byen kontan akeyi moun k ap vin vizite nenpòt nan biwo filyal nou yo. Nou envite w fè sa.

Nou suiv prensip ki nan Bib la

Mwen te bouke ak fason m t ap viv la

Dimitry Korshunov te yon moun ki te konn bwè pou l sou, men li te vin kòmanse li Labib chak jou. Ki sa k te pouse l fè gwo chanjman sa a nan lavi l?

Mwen te bouke ak fason m t ap viv la

Dimitry Korshunov te yon moun ki te konn bwè pou l sou, men li te vin kòmanse li Labib chak jou. Ki sa k te pouse l fè gwo chanjman sa a nan lavi l?