Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Pwojè konstriksyon

PWOJÈ KONSTRIKSYON

Albòm foto Wòlkil No 2 (novanm 2014 a novanm 2015)

Temwen Jewova yo sot fè travay renovasyon ak agrandisman nan Wòlkil, Nouyòk. Pifò travay la te fin fèt nan dat 30 novanm 2015.

PWOJÈ KONSTRIKSYON

Albòm foto Wòlkil No 2 (novanm 2014 a novanm 2015)

Temwen Jewova yo sot fè travay renovasyon ak agrandisman nan Wòlkil, Nouyòk. Pifò travay la te fin fèt nan dat 30 novanm 2015.

Y ap pwoteje bèt ak pyebwa nan Chèlmsfòd

Temwen Jewova yo nan Grann Bretay kòmanse konstwi nouvo biwo filyal yo a toupre Chèlmsfòd. Ki sa y ap fè pou yo pwoteje bèt ak pyebwa nan zòn nan?

Konstriksyon Sal Wayòm nan zòn izole

Gade kòman senk ekip volontè te rive bati de Sal Wayòm nan 28 jou.

Yon nouvo paj nan istwa syèj mondyal la

Temwen Jewova yo ap konstwi yon nouvo syèj mondyal nan Wòwik, Nouyòk. Yo gen konviksyon Bondye ap gide yo nan pwojè san parèy sa a.

Lèt pwopriyetè yo ekri nou

Ki sa kèk pwopriyetè kay te panse konsènan lwe yo te lwe Temwen Jewova yo kay?

Nouvo vwazen nan Wòwik

Kèk moun ki abite Wòwik ap pale de posiblite yo te genyen pou yo kolabore ak Temwen Jewova yo nan konstriksyon nouvo syèj mondyal yo a.

5yèm albòm foto Wòwik (Soti septanm 2015 rive fevriye 2016)

Travay ki fèt anndan ak deyò bilding ki gen biwo ak lòt sèvis yo te gen ladan l enstalasyon limyè LED, fenèt an vit, poze adoken ansanm ak twati sou yon ti wout.

Y ap travay kòtakòt ak Temwen Jewova yo nan Wòwik

Ki sa kèk moun ak kèk chofè bis ki pa Temwen di sou travay y ap fè sou chantye konstriksyon Temwen Jewova yo ki nan Wòwik?

Sal Wayòm pou yon milyon Temwen

Depi ane 1999, yo rive konstwi plis pase 5 000 Sal Wayòm Temwen Jewova yo nan peyi Meksik ansanm ak sèt peyi Amerik santral yo. Poukisa moun ki pa Temwen yo chofe pou yo wè nouvo Sal Wayòm ki konstwi nan zòn kote y ap viv la?

Pwogrè ki fèt sou chantye Warwick la: #1

Y ap kontinye travay sou pwojè nouvo syèj mondyal Temwen Jewova yo nan Warwick, nan Nouyòk. Gade ki kòmantè kèk Temwen ki vin travay kòm volontè fè konsènan eksperyans yo fè.

Volontè yo ap travay sou chantye Tòksido a

Temwen Jewova ki soti plizyè kote Ozetazini ak lòt kote ankò vin patisipe nan travay konstriksyon k ap fè nan Tòksido, nan Nouyòk. Poukisa?

4yèm albòm foto Warwick (Soti me 2015 rive out 2015)

Yo fin enstale mi ak plafon yo nan yon bilding rezidans, pasrèl ki relye rezidans yo fin enstale e yo kòmanse travay nan espas pou jaden yo.

Temwen Jewova yo deplase syèj mondyal yo a

Apre Temwen Jewova yo te fin gen syèj mondyal yo nan Bwouklin, Nouyòk depi 1909, Poukisa yo deplase l al nan nò eta Nouyòk?

Twazyèm albòm foto Warwick yo (Soti janvye pou rive avril 2015)

Bò zòn fevriye yo, te gen anviwon 2 500 moun ki te travay sou pwojè a chak jou, ak anviwon 500 volontè tanporè ki te vini chak semèn. Gade nan ki pwen travay la ye kounye a.

Yo konstwi mil Sal Wayòm

Temwen Jewova yo nan peyi Filipin te rive fin konstwi 1000 Sal Wayòm grasa pwogram konstriksyon yo genyen an.

Yo pwoteje lavi bèt yo ak anviwònman an nan Warwick

Temwen Jewova yo kòmanse konstwi nouvo syèj mondyal yo nan yon zòn pwovens nan Nouyòk. Ki sa yo fè pou yo pwoteje anviwònman an?