Nan albòm foto sa a, gade ki jan travay la t ap pwogrese nan nouvo syèj mondyal Temwen Jewova yo e kòman volontè yo te bay èd nan konstriksyon an soti septanm 2015 pou rive fevriye 2016.

Yon plan ki montre ki jan bilding Wòwik yo pral ye lè yo fini. Nan sans egwi yon mont, sot anwo agoch:

  1. Bilding ki gen garaj yo

  2. Pakin vizitè yo

  3. Bilding mentnans lan/Pakin Betelit yo

  4. Rezidans B

  5. Rezidans D

  6. Rezidans C

  7. Rezidans A

  8. Bilding ki gen biwo yo ak lòt sèvis yo