Nou byen kontan envite w vizite biwo nou yo ak enprimri nou yo. Chèche konn ki kote e ak ki lè vizit yo.