Watchtower Library se yon bibliyotèk ki gen Bib ak piblikasyon Temwen Jewova yo. Li gen ladan l ansiklopedi ki rele Étude perspicace des Écritures la, liv, bwochi, feyè ak peryodik yo. Ladan l w ap jwenn bon zouti pou w fè rechèch tankou Index des publications des Témoins de Jéhovah ak Gid pou Temwen Jewova yo fè rechèch. Ou ka fè rechèch sou yon mo, yon ekspresyon oswa yon vèsè biblik ki nan nenpòt piblikasyon sa yo.