Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Travay edisyon nou an

TRAVAY EDISYON

Kontinye gen lanmou ak respè pou laverite

Yon moun k ap li piblikasyon nou yo oubyen k ap gade videyo nou yo kapab gen konfyans yo verifye enfòmasyon yo afon e enfòmasyon yo egzak.

TRAVAY EDISYON

Kontinye gen lanmou ak respè pou laverite

Yon moun k ap li piblikasyon nou yo oubyen k ap gade videyo nou yo kapab gen konfyans yo verifye enfòmasyon yo afon e enfòmasyon yo egzak.

Yo vin jwe mizik

Pandan plis pase 40 an, gen mizisyen toupatou sou tè a ki apresye privilèj yo genyen pou yo jwe mizik nan yon òkès espesyal.

Yo pran yon seri foto ki fè tèks la vin pi bèl

Ki jan fotograf nou yo rive pran yon seri foto ki met plis vi nan piblikasyon nou yo e ki byen mache ak tèks yo?

Videyo klip: Toudegad edisyon senplifye a ede moun anseye timoun yo

Gade jan yon fanmi sèvi ak Toudegad edisyon senplifye a pou yo ede pitit yo aprann konnen Bondye.

Videyo klip: “Mwen di Jewova mèsi paske l ede m”

Gade jan Toudegad anglè edisyon senplifye a te ede yon mesye vin pi pwòch ak Jewova Dye.

Fason nou distribye piblikasyon yo nan peyi Kongo

Temwen Jewova yo fè yon seri gwo vwayaj chak mwa pou yo livre Bib ak piblikasyon ki baze sou Bib la bay moun ki nan Repiblik Demokratik Kongo.

Videyo klip: “San li, m t ap santi m pèdi”

Tande eksperyans yon mesye ki avèg te fè lè l te vin gen yon Bib an bray.

Yon Bib ki gen de mèt wotè

Gade jan yo fè Labib an bray nan anpil lang.

Toudegad — Peryodik yo distribye pi plis nan monn nan

Nou pibliye e nou distribye peryodik Toudegad la nan lemonnantye nan plis pase 190 lang. Èske gen lòt piblikasyon ki ka konpare avèk yo?

Yon Toudegad senplifye

Nou te kòmanse pibliye edisyon senplifye Toudegad anglè a an 2011. Gade jan l bon pou lektè toupatou sou tè a.

Yon lekti Labib gratis sou fòm odyo ak vwa plizyè santèn lektè

Anrejistreman odyo edisyon revize Tradiksyon monn nouvo a ap gen yon vwa diferan pou chak pèsonaj biblik yo.

Peyi Estoni rekonèt se “yon kokennchenn travay”

An 2014, Tradiksyon monn nouvo a te pami liv yo te seleksyone pou resevwa Pri kòm pi bèl travay ki te fèt nan lang Estonyen pou ane a.

Santan depi y ap louwe Bondye ak mizik

Ki jan Temwen Jewova yo itilize mizik nan adorasyon yo?

Yon bibliyotèk pòtatif

JW Library se yon aplikasyon mobil gratis ki gen anpil sijè k ap pèmèt nou fè bonjan etid nan Bib la.

Piblikasyon nou enprime yo ede moun konn Bondye

Temwen Jewova yo ap travay nan 15 enprimri nan monn nan pou yo pwodui piblikasyon ki baze sou Bib la nan anviwon 700 lang.

Kounye a, JW.ORG disponib nan plis pase 300 lang!

Ki jan Temwen Jewova yo rive fè moun jwenn bonjan enfòmasyon sou Bib la nan tout lang sa yo? Ki diferans ki genyen ant sit nou an ak lòt sit tout moun byen konnen yo?

Yo transfere ekip tradiksyon lang espayòl la al ann Espay

Temwen Jewova yo ap tradui piblikasyon ann espayòl ki baze sou Bib la depi 1909. Fè plis konesans ak ekip tradiksyon yo a.

Yon seri videyo ki bay kè kontan

Temwen Jewova yo fè yon seri videyo ki aprann timoun yo yon seri leson enpòtan sou diferans ki genyen ant sa ki byen ak sa ki mal e k ap ede yo vin zanmi Jewova. Ki jan moun yo reyaji?

Yo ede moun ki avèg ann Afrik yo

Avèg ki konn li bray nan peyi Malawi eksprime apresyasyon yo pou piblikasyon yo resevwa ki baze sou Bib la an bray, nan lang chichewa.

Yon bib ki fèt pou dire

Edisyon anglè revize Tradiksyon monn nouvo pou ane 2013 la se yon bib ki bèl e ki fèt pou dire.