Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Èske Bondye gen yon non?

Èske Bondye gen yon non?

Repons Bib la bay

Chak moun gen pwòp non pa l. Èske l pa lojik pou Bondye ta gen yon non tou? Yon pwen ki enpòtan anpil nan kesyon zanmitay sèke moun yo konnen non youn lòt epi yo sèvi ak non sa yo. Èske sa ta dwe diferan pou amitye nou ak Bondye?

Nan Bib la, Bondye di: “Mwen se Jewova. Se non pa m.” (Ezayi 42:8). Byenke li gen yon pakèt tit, tankou “Bondye toupisan”, “Seyè ki Souvren an” ak “Kreyatè”, li onore adoratè l yo lè l envite yo pou yo sèvi ak non pèsonèl li lè y ap pale avè l. — Jenèz 17:1; Travay 4:24; 1 Pyè 4:19.

W ap jwenn non pèsonèl Bondye nan Egzòd 6:3 nan anpil tradiksyon Labib. Pasaj sa a di: “Mwen te konn pale ak Abraram, ak Izarak ak Jakòb antanke Bondye Toupisan. Men, mwen pa t fè yo konn non Jewova a nèt.

Jewova se fason yo tradui non Bondye an kreyòl depi plizyè syèk. Se vre gen anpil espesyalis ki prefere di “Yawe”, men Jewova se fòm non moun pi konnen an. Premye pati Bib la te ekri ann ebre, kontrèman ak an kreyòl, nan lang sa a yo te dwe komanse li soti adwat al agoch. Nan lang ebre a, non Bondye parèt sou fòm kat konsòn, יהוה. Kat lèt ann ebre sa yo koresponn ak YHWH, e se yo yo rele Tetragram nan.