Al gade sa k anndan l

Poukisa yo rele Jezi Pitit Bondye?

Poukisa yo rele Jezi Pitit Bondye?

Repons Bib la bay

Bondye pa gen yon madanm toutbon pou l ta fè pitit avè l. Men se li ki kreye tout sa k ap viv (Revelasyon 4:11). Donk, yo te rele Adan, premye moun Bondye te kreye a, “pitit Bondye”. (Lik 3:38.) Menm jan an tou, Bib la di se Bondye ki te kreye Jezi, se poutèt sa yo rele Jezi “Pitit Bondye”. — Jan 1:49.

Bondye te kreye Jezi anvan li te kreye Adan. Anpalan de Jezi, men sa apot Pòl te ekri: “Li se pòtre Bondye envizib la, se li ki fèt an premye nan tout kreyasyon an.” (Kolosyen 1:15). Lavi Jezi te kòmanse byen lontan anvan li te vin fèt nan Betleyèm nan yon manjwa. Alaverite, Bib la di li se “Sila a ki la depi digdantan an, wi, depi byen lontan an”. (Miche 5:2.) Antanke premye Pitit Bondye, Jezi te yon espri nan syèl la anvan li te vin fèt antanke moun sou tè a. Jezi li menm te di: “Mwen desann sot nan syèl la.” — Jan 6:38; 8:23.