Aparèy yo ka tankou yon dwòg. Aprann ki jan w ka repran kontwòl yo.