مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

 موضوع اصلی این شماره | شاهدان یَهُوَه چه کسانی هستند؟‏

هزینهٔ خدمت موعظه ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

هزینهٔ خدمت موعظه ما چگونه تأمین می‌شود؟‏

ما سالانه صدها میلیون نسخه از کتاب مقدّس و نشریات مسیحی دیگر را چاپ و توزیع می‌کنیم.‏ به علاوه به منظور انجام فعالیت‌هایمان،‏ دفاتر شعبه و چاپخانه‌هایی در سراسر جهان می‌سازیم.‏ شاهدان یَهُوَه در ده‌ها هزار جماعت برای پرستش گرد هم می‌آیند.‏ این گردهمایی‌ها در مکان‌هایی ساده و در عین حال زیبا بنام سالن جماعت برگزار می‌شود.‏ هزینهٔ این تشکیلات چگونه تأمین می‌گردد؟‏

هزینهٔ فعالیت‌های ما تنها از طریق اعانات تأمین می‌شود.‏ (‏۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏)‏ در سال ۱۸۷۹ در دومین نسخهٔ انگلیسی مجلّه‌ای که اکنون در دست دارید،‏ چنین آمده بود:‏ «ما معتقدیم که ‹برج دیده‌بانی صهیون› [نام سابق این مجلّه] از حمایت و پشتیبانی یَهُوَه برخوردار است،‏ به همین دلیل هرگز برای حمایت مالی به کسی التماس نخواهیم کرد.‏» ما تا به حال نیز مطابق همین معیار عمل کرده‌ایم.‏

ما هرگز از مردم پولی جمع‌آوری نمی‌کنیم و همواره خدمات یا نشریاتمان را به رایگان در اختیارشان می‌گذاریم.‏ با این حال افرادی که مایلند اعاناتی بپردازند،‏ می‌توانند اعانهٔ خود را مستقیماً به یکی از دفاتر شعبه بفرستند،‏ یا آن را در صندوق اعانات واقع در هر سالن جماعت بیندازند.‏ همچنین ما برای موعظه،‏ آموزش کتاب مقدّس در جماعت یا ساختن مکان‌های پرستش پولی دریافت نمی‌کنیم.‏ الگوی ما سخن عیسی است که گفت:‏ «مفت یافته‌اید،‏ مفت بدهید.‏» (‏مَتّی ۱۰:‏۸‏)‏ همهٔ کسانی که در دفاتر شعبه و یا دفتر شعبه مرکزی خدمت می‌کنند منجمله هیئت اداره‌کنندهٔ شاهدان یَهُوَه،‏ به صورت داوطلبانه مشغول به کار هستند و دستمزدی در قبال فعالیت‌هایشان دریافت نمی‌کنند.‏

‏«همهٔ فعالیت‌های شاهدان یَهُوَه به صورت داوطلبانه انجام می‌شود و هزینهٔ فعالیت‌های مذهبی آنان نیز به همین شکل تأمین می‌شود.‏ هر یک از آنان شخصاً در مورد مقدار اعانه و تعداد دفعات پرداخت آن تصمیم می‌گیرد.‏»—‏دادگاه اروپایی حقوق بشر،‏ ۲۰۱۱

اعانات دریافت‌شده همچنین برای کمک به مصیبت‌زدگان استفاده می‌شود.‏ در قرن اول،‏ مسیحیان با خرسندی به چنین نیازمندانی کمک و یاری می‌رساندند.‏ (‏رومیان ۱۵:‏۲۶‏)‏ امروزه نیز ما به مصیبت‌زدگان در بازسازی خانه‌ها و مکان‌های پرستششان کمک می‌کنیم.‏ همچنین برای آنان غذا،‏ لباس و امکانات درمانی تدارک می‌بینیم.‏